Najviše predmeta iz građanskog prava

Zaštitniku građana u Subotici za pomoć se obratio  141 građanin iz 18 mesnih zajednica. U protekla tri meseca zaposleni u Kancelariji zaštitinika građana obilazili su mesne zajednice i razgovarali sa meštanima o problemima. Najbolji odziv je bio u Hajdukovu u Tavankutu, a najviše su se žalili na povrede građanskog i  radnog prava i socijalna pitanja.

– U periodu od aprila do juna troje zaposlenih u kancelariji zaštitinika građana  u 18 prigradskih mesnih zajednica jednom nedeljno su obilazili i razgovarali sa meštanim progradskih mesnih zajednica. Najčešća pitanja su bila iz građanskog prava, odnosno imovinsko pravnih odnosa. Zatim bila su pitanja iz radnog prava gde su proglašavani tehnološkim viškom i problem naplate zaosatalih zarada. Bilo je 12 predmeta iz oblasti socijalne zaštite. Najviše me je pogodio položaj naših sugrađana – rekao je zaštitinik građana, Zlatko Marosiuk.

Predstavnici kancelarije zaštitinika građana su primetili da su građani neobavešteni o svojim pravima.

Rad sa mesnim zajednicama biće nastavljen u septembru. Zaštitinik građana kaže da će videti da li se mora ići baš u svaki mesnu zajednicu ili će da idu po pozivu.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR