Nedopustivo tolerisanje pomora ribe u Velikom bačkom kanalu

Ponovo je došlo do pomora ribe u Velikom bačkom kanalu. Ova velika tragedija ponovo je ostala bez dovoljne pažnje medija, javnosti, a nažalost i nadležnh organa, koji se blago rečeno, prave ludi. U šećerani Crvenka se desila havarija koja je prouzrokovala nedozvoljenu koncentraciju otpadnih voda koje su ispuštene u Begejac i preko njega u Veliki Bački kanal. Pokrajinska ekološka inspekcija nije reagovala, iako je briga o zagađenju voda u njihovoj nadležnosti. Kako Dveri saznaju, reagovao je opštinski ekološki inspektor u Kuli, iako mu to nije nadležnost. Zabranio je dalje ispuštanje otpadne vode u kanal. Međutim odgovorni u šećerani,,Crvenka ,, su ignorisali tu zabranu i nastavili još dva dana da ispuštaju otpadne vode u kanal Begejac dok je trajala kampanja šećerne repe.


Do uginuća ribe je došlo zbog nedostatka kiseonika u vodotoku, uzrokovanog dugotrajnom koncentracijom otpadnih voda. Da su odgovorni u JVP Vode Vojvodine na vreme reagovali, ne bi došlo do pomora ribe, čak i pored onolike količine zagađene vode, koja je mogla biti pročišćena dotokom čiste vode iz kanala Dunav – Tisa –Dunav u Veliki bački kanal. Odgovorni u JVP ,,Vode Vojvodine,, su jednostavno, bahato ignorisali upozorenja od strane lokalnih ekologa. Savet Dveri za ekologiju traži da nadležni hitno objave imena odgovornih za zakasnelo reagovanje, zbog čijeg nemara je danima kanalom plutala mrtva riba.
Ministar ekologije Goran Trivan bi trebalo da podnese krivične prijave protiv odgovornih Pokrajinskih inspektora koji nisu reagovali, protiv odgovornih u šećerani u Crvenki i protiv odgovornih u JVP ,,Vode Vojvodine,, . Ako on to ne učini učiniće, Srpski pokret Dveri, štiteći zakone i prirodu Republike Srbije, upravo kao što to činimo u pogledu zagađenog vazduha u Boru i borbe protiv gradnje derivacionih MHE.
Tražimo i odgovornost onih koji rukovode šećeranom „Crvenka“ i JVP,, Vode Vojvodine,, kojima je u nadležnosti i Veliki bački kanal, jer su pokazali da nisu na visini zadatka koji im je poveren, a to je između ostalog i briga o vodotocima na teritoriji AP Vojvodine. Verujemo da je iznošenje imena i prezimena odgovornih i pokretanje sudskog postupka pravi put za ozdravljenje čitave države, pa tako i njene životne sredine.

 

Savet za ekologiju Srpskog pokreta DveriKOMENTARI

  1. avet kaže:

    Treba sada proceniti količinu uginule ribe u tonama, pomnožiti je sa tržišnom vrednošću iste i lepo to naplatiti šećerani + nematerijalnu štetu + rigoroznu kaznu za nepridržavanje uputstva inspektora, pa da vidimo da li im se onda isplati zagađivati prirodu.
    Ah, da, ovo sam samo sanjao, ovo je ipak Srbija.

  2. nesmho kaže:

    Na potezu velikog bačkog kanala od Crvenke do Vrbasa nije došlo do pomora ribe, što implicira da je mesto zagađenja na potezu Vrbas-Srbobran-Bečej, gde se pomenuti pomor ribe i desio. Dakle, nemoguće je da navedene otpadne vode, na potezu velikog bačkog kanala u okviru opštine Kula, nisu prouzrokovale pomor ribe, ali jesu na potezu od Vrbasa do Srbobrana, a sa se istovremeno traži krivica u šećerani Crvenka. Nešto tu nije logično.

OSTAVITE KOMENTAR