Nova igrališta

U objektima PU „Naša radost“  u narednom periodu će se popraviti rekvizi na igralištima i postavi nova oprema. U planu je da se u  14 objekata poprave postojeći rekviziti na igralištima, a u  19 objekata da se  nabavi i postavi nova oprema. Posao je poveren kraljevačkoj firmi „Kalkom“, a vrednost radova je oko četiri i po miliona dinara.

 

Tim povodom potpisan je ugovor između zainteresovanih strana u direkciji PU „Naša Radost“.
Iz gradskog budžeta je za izgradnju i popravku dečijih igrališta, izgradnju i popravke ograda, gasifikaciju i postavljanje zaštitnih gumenih podloga na igrališta, izdvojeno 19 miliona dinara.


KOMENTARI

  1. timot kaže:

    Ako se pogledaju fotgrafije o farbanju dečijeg igrališta u MZ Novo Selo vidimo da tamo rade dva čoveka a ostali će da kritikuju kada bude gotovo. Igralište se nalazi između ulica Mićurinove i Trogirske.A koje su neki put kritike  od nekih stanara kad se preduzme neka ovakva akcija verujte nije primerno ni ovde napisati koje se vulgarne reči upotrebliavaju.

  2. Stefan kaže:

    Da li ce biti igraslista u Maloj Bosni kod obdanista?? 😀

OSTAVITE KOMENTAR

1 + 2 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: