Nova organizacija Gradske uprave

Prema novoj organizaciji Gradske uprave planirano je da se formira šest sekretarijata. Treba da se formiraju sekreterijati : za finansije, za opštu upravu i zajedničke poslove, za društvene delatnosti, za građevinarstvo i imovinu, za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove i za inspekcijsko-nadzorne poslove u okviru koga će se se formirati i Komunalna policija.Zakonom o lokalnim samoupravama predviđeno je da grad bude jedna organizaciona jedinica i dosadašnja odeljenja, će se pretvoriti u organizacione jedinice sektereterijate.Načelnica Gradske uprave, Marija Ušumović-Davčik kaže da u narednom periodu treba da se uradi nova sistematizacija i da svi zaposleni u lokalnoj administraciji budu preraspoređeni.U pojedinim sekreterijatima nedostaju kvalifikovani i obrazovani ljudi, a i komunalna policija je jedna od novina.U okviru izmene Odluke o gradskoj upravi, predviđeno je formiranje komunalne policije u Subotici koja će da sarađuje sa komunalnom inspekcijom, komunalni policajci brinuće se o održavanju reda na ulicama, zaštiti gradske imovine i životne sredine, i imaće ovlašćenja da legitimišu, podnose prijave, pa i privode izgrednike. Nakon konkursa i obuke, očekuje se da će se prvi komunalni policajci pojaviti na subotičkim ulicama polovinom godine.Zakon predviđa da se na 1000 stanovnika zaposle četiri čoveka, stim da ukoliko u službenoj upotrebi i jezici manjina (u ovom slučaju mađarski i hrvatski) to je još 0.2 promila, objašnjava Marija Ušumović-Davčik.Predlog odluke će se u četvrtak naći pred odbornike lokalnog parlamenta.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 86 = 87

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: