Obavezno sakupljanje ambalažnog otpada

Srpski proizvođači i uvoznici do 23. maja 2010. godine moraće da angažuju operatere za sakupljanje ambalažnog otpada ili će u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu plaćati kazne i do milion dinara!
Kako je rekla generalni sekretar Sekopaka, organizacije za upravljanje ambalažnim otpadom Rebeka Božović, proizvođači i uvoznici imaju obavezu da do kraja godine organizuju prikupljanje i recikliranje do pet odsto svoje ambalaže.
– Domaća industrija tako se priprema za primenu principa "produžene odgovornosti proizvođača". To znači da proizvođač, paker ili punilac ambalaže koji plasira svoju robu na tržište nije više samo u obavezi da njegov proizvod bude bezbedan, već i da doprinese da se iskorišćena ambalaža, u određenom procentu, ponovo upotrebi i reciklira – objasnila je Božović.
Industrija će za svoje potrebe angažovati operatere, poput Sekopaka, da za njih sakupljaju ambalažni otpad i da upravljaju njime.
– Sekopak se, pak, u tom procesu opredelio da prikupljanje, razvrstavanje, baliranje, transport i reciklažu poveri lokalnim samoupravama, odnosno javnim komunalnim preduzećima u pojedinim opštinama u Srbiji – kazala je Božović.
Ideja je da se primeni sistem upravljanja ambalažnim otpadom u saradnji sa komunalnim preduzećima, što znači da će proizvođači subvencionisati komunalna preduzeća, jer je proces sakupljanja ambalažnog otpada skuplji od vrednosti sekundarne sirovine koja se dobija kroz prikupljanje i reciklažu.
Kako je Božović istakla, velika preduzeća godišnje će za troškove reciklaže tih pet odsto ambalaže izdvajati od 50.000 do 80.000 evra, a mala preduzeća od 2.000 do 15.000 evra.
Novac koji od industrije stigne u Sekopak, kao neprofitnu organizaciju, prosleđivaće se komunalnim preduzećima.
Sekopak već ima ugovore sa pet opština u Srbiji o saradnji, i to sa Čačakom, Nišem, Suboticom, Somborom i Leskovcem, a planirano je da u sistem uđe još desetak opština. Tim opštinama Sekopak nudi edukaciju o tome šta će se sakupljati, kao i savete kako da sistem prikupljanja ambalažnog otpada funkcioniše.

Biznis novineKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

17 + = 27

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: