Objavljen oglas za licitaciju placeva u Malom Bajmoku

“Privredno-tehnološki parkovi Subotica” su 22.02.2013. godine raspisali oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije.

 

U pitanju su dva placa u Privrednoj zoni Mali Bajmok koji se prodaju putem licitacije radi izgradnje objekata industrijske delatnosti.

 

Podaci o Parceli i osnovni obavezujući elementi javnog nadmetanja:

a)
Broj parcele: 33928/20, K.O. Donji grad u Subotici
Površina parcele: 24336 kvm
Početna cena: 243.557,25 EUR
Visina garantnog iznosa (30% od početne cene): 73.067,00 EUR
Minimalni iznos uvećanja cene pri javnom nadmetanju iznosi najmanje 1% od početne cene: 2.436,00 EUR

b)
Broj parcele: 33928/22, K.O. Donji grad u Subotici
Površina parcele: 5308 kvm
Početna cena: 58.411,50 EUR
Visina garantnog iznosa (30% od početne cene): 17.523,00 EUR
Minimalni iznos uvećanja cene pri javnom nadmetanju iznosi najmanje 1% od početne cene: 584,00 EUR

Lokacija na kojoj se nalaze Parcele je namenjena za izgradnju objekata industrijske delatnosti, a sve u skladu sa Izmenom Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ “Mali Bajmok” namenjen za komercijalne funkcije na potezu južno od magistralnog puta M-17.1 Subotica-Sombor.

 

– Maksimalni stepen zauzetosti Parcela objektima je 50%.

– Maksimalni stepen iskorišćenosti Parcela je 80% (računajući sve objekte visokogradnje i platoe sa saobraćajnicama i parkinzima).

– Procenat učešća zelenila je min. 20%.

– Maksimalna dozvoljena spratnost objekata je P+2 (prizemlje + 2 sprata).

– Parking prostor za korisnike objekta je jedan parking ili jedno garažno mesto na 70 kvm korisnog prostora.KOMENTARI

  1. ziliute88edita kaže:

    HITNO pružanje gotovinskih kredita u roku od 24 sata

    zdravo
    Ja sam pojedinac koji daje zajmove pojedincima koji zahtijevaju osobno ulaganje po stopi od 3%. Iznos se krece od 5.000 do 5.000.000 eura. Brz sam i pošten. Tako se i ja nadam da su ljudi iskreni i pouzdani. Recite nam u svojim zahtjevima za kredit tocan iznos koji želite i datum. Ako vam treba novac iz drugog razloga, kontaktirajte me za više informacija. Pojedinci ozbiljni i iskreni, kontaktirajte me e-poštom: ziliute88edita@gmail.com ili ne whatsapp: +33752939974

OSTAVITE KOMENTAR