Od danas lakše sređivanje dokumenata

U lokalnoj samoupravi Subotice pripremljeni su na praktičnu primenu novog zakona.

Gradski usluzni centar

U kancelarijama državne administracije, od danas, službenici ne mogu tražiti podatke od građana prilikom izdavanja dokumenata, jer se isti već mogu naći u zvaničnim bazama podataka. To znači da se ne trebaju stalno vaditi izvodi iz matičnih knjiga rođenih, dokazi o državljanstvu i ostali papiri, potrebni za izdavanje raznih dokumenata. Novi sistem je u potpunosti usmeren na građane, a u subotičkoj lokalnoj samoupravi je sve spremno za primenu novog zakona – rekla nam je Gabrijela Fileki, rukovodilac javne uprave.

– Ukoliko građanin pokrene upravni proces, onda će naši službenici da mu ponude mogućnost koju jamči zakon, što znači, da dokumenti neophodni za proces, koji se moraju tražiti od drugih institucija, da sama služba nabavi, ili će to učiniti sam građanin. U prvom slučaju je rok za nabavku dokumenata 15 dana, ali ako građanin misli da on to može brže uraditi, može birati i tu mogućnost. Što se ostaloga tiče, naši službenici su spremni, na sreću, na mnogim mestima su građani informisani o ovom pravu. Praksa će pokazati gde će biti teškoće u realizaciji. Subotička šalterska služba će svaku molbu još istog dana, ili najkasnije sledeći dan proslediti nadležnoj instituciji, i nadamo se da će sve teći glatko i na drugim mestima. Radi se o zakonu koji je krojen po meri građana, i sa naše strane ćemo učiniti sve da to građani već od prvog dana i osete – rekla je Gabrijela Fileki.

Javna uprava više ne sme tražiti od nas dokumente koje sadrži lična karta, a pored toga neće nam biti potrebni ni izvodi iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i uverenja o mestu boravka, prilikom sređivanja dokumenata. Uverenja o veličini ličnog dohotka, o zaposlenosti, o zdravstvenom stanju i sličnim stvarima ćemo i dalje morati nabavljati sami. Građani predaju molbu, a potrebnu dokumentaciju će nabavljati državne službe iz zvaničnih baza podataka, bez obaveze plaćanja taksi.

Građani se mogu žaliti ako od njih na bilo kojem nivou javne uprave službenik traži podatke koje bi morao da ima na uvid. Zakon u ovakvim slučajevima predviđa kaznu za službenike, tako da građanin može podneti prijavu.

 

Magyar szo

 KOMENTARI

  1. Alcatraz kaže:

    Super.Tako treba u svakoj opstini.

  2. STeve kaže:

    Evo, moj brat je danas hteo da napravi dokument za koji je inicialno potrebno pribaviti drzavljanstvo i izvod iz MKR. Odgovor is SUP-a je bio, sve je to tacno, medjutim ne mogu da primene taj zakon, jer im informaticki sistem nije povezan sa sistemima ostalis sluzbi, kako bi mogli da zatraze sami ta dokumenta.

OSTAVITE KOMENTAR

+ 23 = 28

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: