Odbijene optužbe Mlekare

Komisija za zaštitu konkurencije pravilno je utvrdila da su mlekare Danube Foods Group B.V. zloupotrebile dominantan položaj u otkupu sirovog mleka, kaže Upravni sud. To je prva presuda za zloupotrebu monopola u Srbiji

Kako se navodi u saopštenju, Upravni sud je zbog toga odbio tužbu Akcionarskog društva Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek iz Beograda i Akcionarskog društva Mlekara Subotica (obe u Danube Foods) protiv rešenja Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Srbije u predmetu zaštite konkurencije.

Slika

To je prva presuda za zloupotrebu monopola u Srbiji. UI njoj se objašnjava da su društva u većinskom vlasništvu Danube Foods Group B.V položaj zloupotrebili tako što su u tipskom ugovoru o proizvodnji, isporuci i otkupu mleka od mlekara na teritoriji Srbije predvideli da se utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja u laboratoriji mlekare i da se ti nalazi smatraju konačnim.

Takođe se u ugovoru navodi da su proizvođači obavezni da bez odlaganja obaveste mlekaru o kontaktima sa drugim mlekarama i poslovnim ponudama dobijenim od drugih mlekara, otkupljivača mleka i drugih fizičkih i pravnih lica.

Zloupotrebom se smatraju i odredbe da mlekara ima pravo da jednostrano raskine ugovor, da se otkupna cena sirovog mleka formira na osnovu cenovnika koji čini sastavni deo ugovora, pri čemu ugovorom nije predviđeno pod kojim uslovima može doći do promene cenovnika niti pravo proizvođača na jednostrani raskid ugovora, u slučaju da je nezadovoljan otkupnom cenom.

Izvor: MondoKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 78 = 86

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: