Odbornici koji su napustili liste sa kojih su izabrani u Skupštinu grada

Više od polovine odbornika Skupštine grada Subotica napustilo je tokom sadašnjeg saziva Skupštine grada stranke ili odborničke grupe lista sa kojih su izabrani u lokalni parlament. Hipotetički, njih 37, mogli bi da formiraju svoju većinu i sami izaberu gradonačelnika. Najveće promene doživela je “Lista za Srbiju”, s obzirom da su svi njeni odbornici sada deo grupe vladajuće Srpske napredne stranke, tako da ona u lokalnom parlamentu i ne postoji, dosta osipanja bilo je u grupi oko na početku mandata vladajuće, a sada opozicione Demokratske stranke, dok se kao najstabilnija, sve do kraja mandata i sukoba u samoj stranci, držala grupa Saveza vojvođanskih Mađara. Pojedini odbornici, za to vreme, promenili su i po nekoliko odborničkih grupa, zastupajući interese nekoliko stranaka, i u više navrata bili vlast ili opozicija. Sama Skupština tokom ovog mandata imala je četiri različita predsednika i tri zamenika predsednika.

Odbornici_za_sajt

Liga socijaldemokrata Vojvodine, Građani Srbije, Socijalistička partija Srbije, Pokret socijalista. To su partije čije je interese u dosadašnjem toku mandata aktuelnog saziva Skupštine grada zastupala, odnosno bila deo njihovih odborničkih grupa, odbornica Vesna Berta.

Po pisanju izjava o istupanju, odnosno pristupanju odborničkim grupama uz nju su se najviše istakle nekadašnje članice Srpske radikalne stranke Svetlana Stipanović i Aleksandra Bukvić (koja je zvaničnoj internet prezentaciji grada predstavljena kao deo odborničke grupe SNS, sa fotografijom gde se na reveru sakoa nalazi bedž sa likom lidera radikala Vojislava Šešelja i natpisom “Stop Haškoj tiraniji”).

Slična je situacija i sa Arpadom Katonom i Dejanom Antićem koji su od koalicije sa demokratama, preko samostalnih socijaldemokrata postali deo grupe naprednjaka, koji su tokom mandata “ojačani” i odbornicima DSS-a, zatim Zoltanom Terekom i Darkom Anteljem, koji su prešli put od DS-a, preko SPS-a do Pokreta za preokret, kao i Sinišom Skenderovićem koji je iz DSHV i koalicije sa demokratama, preko SPS-a, na kraju prešao u Pokret socijalista.

U odnosu na početak mandata, u lokalnom parlamentu više nema DSS i SRS, dok Pokret socijalista, stranka koja nije ni učestvovala na izborima, sada ima čak šest odbornika.

Slavinka Cvijetić iz Nove Srbije, nije menjala stranku, ali je na osnovu članstva u odborničkim grupama, bila opozicija, pa vlast, pa prekomponovana vlast.

Josipa Ivanković, nakon izlaska iz partije sa čije je liste izabrana, opredelila se da bude samostalna. I podržava većinu. Obe dosadašnje.

Kada se sve sabere, ukupno 37 odbornika je, zvanično, promenilo stranku ili napustilo odborničku grupu liste sa koje su izabrani. Dovoljno da sami preuzmu vlast.

Vesna Berta, Aleksandra Bukvić i Slavinka Cvijetić odbili su da na ovu temu govore pred kamerama. Građani Subotice nisu, već su u anketi se složili u oceni da ovakvi postupci obesmišljavaju demokratiju.

Ovakva situacija, po oceni analitičara, može da se zahvali činjenici da građani na lokalnim izborima, koji nam ponovo predstoje, glasaju za liste stranaka, broj osvojenih glasova određuje broj odbornika u parlamentu, a svako od njih posle toga postaje vlasnik svog mandata.

Politički analitičar prof. dr Boško Kovačević ocenjuje da su takvi odbornici “epizodisti na kojima ne može da se bazira ozbiljna politika”, jer su “spremni da zarad ličnih interesa žrtvuju lično dostojanstvo”.

“Na žalost, mi nemamo politički sistem koji počiva na vrlinama. Mi imamo politički sistem koji počiva na profiterstvu. Ljudi koji menjaju stranke kao čarape su ljudi koji traže prohodnost za ostvarivanje svojih interesa” – rekao je Kovačević.

Zahvaljujući “pretkoalicionim” zavrzlamama, u prvom redu na relaciji DS – SVM, unutarstranačkim promenama i, konačno, prekomponovanju vlasti po sistemu SVM + DS ili SNS + ostali, Skupština grada je tokom ovog mandata, uz Nikolu Milićevića kao predsedavajućeg na konstitutivnoj sednici, imala četiri predsednika – (druga) Slavka Paraća, Mariju Kern Šolju, Radmila Todosijevića i Iliju Maravića.

Kao i tri zamenika predsednika – Veljka Vojnića, Vesnu Bertu i Mirka Bajića.

Prvobitne odborničke grupe i odbornici:

SNS: Gojko Radić, Ilija Maravić, Desanka Repac, Radmilo Todosijević, Branislav Joka, Slavinka Cvijetić, Mitar Samardžić, Nikola Milićević.

Lista za Srbiju (DSS, SRS, BS): Stevan Bakić, Svetlana Stipanović, Bogdan Laban, Aleksandar Grubor, Duško Petrović, Aleksandra Bukvić, Srđan Evetović

Preokret – LDP – SPO: Robert Šebek, Stevica Drčić, Josipa Ivanković, Ivan Francišković

DSHV: Ivan Ušumović, Siniša Skenderović, Josipa Vojnić Tunić, Anđela Horvat

LSV: Mirana Dmitrović, Veljko Vojnić, Tibor Murenji, Vesna Berta

Savez vojvođanskih Mađara: Jene Maglai, Laslo Kerekeš, Zoltan Devavari, Erika Dorogi, Đerđ Bucko, Ervin Ištvan, Marta Kovač, Ištvan Haško, Pal Javor, Timea Horvat, Marija Kern Šolja, Arpad Loboda, Endre Čuso, Ilona Husak Hof, Marta Šereš, Laslo Ubori.

SPS – PUPS: Dušan Stipanović, Nataša Murišić, Tomislav Veljković, Tamara Zagorac Mešter, Branko Pokornić.

„Izbor za bolji život“: Saša Vučinić, Petar Balažević, Robert Santo, Oliver Dulić, Olivera Radnić, Đurđica Vukelić, Nenad Ivanišević, Slavko Parać, Jasmina Tumbas, Đenđi Seleši, Nebojša Janjić, Silvija Aranđelović, Daniel Kovačić, Samir Rustemović, Arpad Katona.

Bez odborničke grupe: Laslo Đula (Pokret mađarske nade), Silard Almaši (DSVM), Mirko Bajić (SBB).

Na ovom spisku nalazi se 66 odbornika. Nedostaje Dejan Antić, koji se u rad Skupštine uključio po izlasku iz pritvora.

Odbornici koji su tokom ovog mandata prelazili iz određene stranke (odborničke grupe) u drugu:

Branko Pokornić: Izabran na listi SBB – SPS-PUPS
Silard Almaši: DSVM – .Mošt
Josipa Ivanković: „Preokret“ – „SDPS – SPO“ – samostalna
Stevica Drčić: „Preokret“ – „SDPS – SPO“ – SPO (samostalni)
Svetlana Stipanović: SRS – samostalni –SNS (kao odbornica Pokreta socijalista) – Pokret socijalista
Aleksandra Bukvić: SRS – samostalni – Samostalne socijaldemokrate (Stranka Rusa u Srbiji) – SNS
Samir Rustemović: “Izbor za bolji život” – SDPS-SPO – samostalni
Arpad Katona: “Izbor za bolji život” – SDPS-SPO – Samostalne socijaldemokrate  – SNS
Dejan Antić: / – Samostalne socijaldemokrate – SNS
Slavinka Cvijetić: SNS – „Za Suboticu – DS – DSHV – NS“ – SNS
Aleksandar Grubor: Lista za Srbiju – SNS
Robert Santo: „Za Suboticu – DS – DSHV – NS“ – samostalni – LSV-NDS – samostalni
Predrag Bobić: SPS – PUPS – PS
Stevan Bakić: DSS – SNS
Ljiljana Laban: DSS – SNS
Jasmina Stevanović: DSS – SNS
Srđan Evetović: Bunjevačka stranka – SNS
Veljko Vojnić: LSV – SNS.
Siniša Skenderović: “Izbor za bolji život” – DSHV – SPS-PUPS – PS
Josipa Vojnić Tunić: “Izbor za bolji život” – DSHV
Anđela Horvat: “Izbor za bolji život” – DSHV
Ivan Ušumović: “Izbor za bolji život” – DSHV
Vesna Berta: LSV – samostalna (Građani Srbije) – SPS-PUPS – PS
Zoltan Terek: DS – SPS – Pokret za preokret
Darko Antelj: DS – SPS – Pokret za preokret
Dušan Stipanović: SPS – PS
Nataša Murišić: SPS – PS
Jožef Hužvar, Endre Čuso, Ištvan Haško, Ilona Husak Hof, Marija Kovač Terek, Zoltan Devavari, Ervin Ištvan, Pal Javor i Laslo Ubori: SVM – Mađarski Pokret.
Radmilo Todosijević: SNS – SPS-PUPS

graf

HRONOLOGIJA:

24.09.2012. Svetlana Stipanović i Aleksandra Bukvić obaveštavaju sekretara Skupštine da su podnele ostavke na funkcije i isključile se iz Srpske radikalne stranke. Ostaju u okviru odborničke grupe “Lista za Srbiju”, kao samostalne odbornice.

26.10.2012. Josipa Ivanković i Stevica Drčić istupaju iz grupe “Preokret LDP – SPO”.

29.10.2012. Samir Rustemović, Josipa Ivanković, Stevica Drčić i Arpad Katona formiraju grupu “SDPS – SPO”.

05.11.2012. Silard Almaši napušta DSVM i formira Udruženje “.Mošt”.

28.11.2012. Robert Šebek, Ivan Francišković i Silard Almaši formiraju “LDP – .Mošt”.

31.01.2013. Aleksandra Bukvić istupa iz grupe “Lista za Srbiju” i navodi da će u narednom periodu nastupati kao samostalna odbornica. Isto čini i Arpad Katona koji istupa iz grupe “SDPS – SPO”.

28.02.2013. Formiranje nove odborničke grupe “Subotica u Srcu” koju čine Arpad Katona (Samostalne socijaldemokrate), Aleksandra Bukvić (Stranka Rusa u Srbiji) i Dejan Antić (Samostalne socijaldemokrate). Grupa 13.12. menja ime u “Samostalne socijaldemokrate”.

08.03.2013. Aleksandar Grubor istupa iz grupe “Lista za Srbiju” i prelazi u grupu “Pokrenimo Suboticu” (SNS).

21.05.2013. Svetlana Stipanović istupa iz grupe “Lista za Srbiju” i obaveštava da u narednom periodu neće pripadati ni jednoj grupi.

30.07.2013. Slavinka Cvijetić iz odborničke grupe “SNS – NS” zvanično prelazi u odborničku grupu “Za Suboticu – DS – DSHV – NS”, koju čini 17 odbornika DS, DSHV i NS.

30.09.2013. Stevica Drčić istupa iz odborničke grupe “SDPS – SPO” i nastavlja rad kao samostalni odbornik. Isto čini i Samir Rustemović.

16.10.2013. SNS obaveštava da su njihovoj grupi pristupili dotadašnji odbornici DSS Stevan Bakić, Ljiljana Laban i Jasmina Stevanović, zatim Srđan Evetović iz BS kao i Veljko Vojnić iz LSV.

14.11.2013. Svetlana Stipanović pristupa odborničkoj grupi SNS i najavljuje da će zastupati interese Pokreta socijalista.

21.11.2013. Ivan Ušumović, Siniša Skenderović, Josipa Vojnić Tunić i Anđela Horvat napuštaju grupu “Za Suboticu – DS – DSHV – NS” i formiraju odborničku grupu DSHV.

30.12.2013. Srpska napredna stranka formira istoimenu odborničku grupu čiji je član, između ostalih i Slavinka Cvijetić iz Nove Srbije, koja je prethodno bila deo grupe “Za Suboticu – DS – DSHV – NS”.

20.02.2014. Robert Santo istupa iz odborničke grupe “Za Suboticu DS – DSHV – NS” i nastavlja kao samostalni odbornik.

20.02.2014. Demokratska stranka formira istoimenu odborničku grupu sa 12 odbornika.

20.02.2014. SNS formira istoimenu odborničku grupu sa 15 odbornika.

21.03.2014. Vesna Berta istupa iz grupe LSV i nastavlja kao samostalna odbornica ispred stranke “Građani Srbije”.

15.04.2014. Dejan Antić, Arpad Katona i Aleksandra Bukvić istupaju iz grupe “Samostalne socijaldemokrate” i pristupaju odborničkoj grupi Srpske napredne stranke.

17.04.2014. Mirana Dmitrović, Robert Santo i Tibor Murenji dormiraju odborničku grupu “LSV-NDS” (Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nova Demokratska stranka). Ova grupa 28.11.2014. menja naziv u “Liga socijaldemokrata Vojvodine”.

16.06.2014. Siniša Skenderović istupa iz odborničke grupe DSHV i pristupa grupi SPS-PUPS.

24.03.2015. Siniša Skenderović, Predrag Bobić, Dušan Stipanović i Nataša Murišić istupaju iz odborničke grupe SPS-PUPS, dok Svetlana Stipanović istupa iz grupe SNS. Istog dana, njih petoro formiraju odborničku grupu Pokreta socijalista.

22.04.2015. Zoltan Terek zvanično izlazi iz grupe DS-a. On, Vesna Berta i Darko Antelj pristupaju odborničkoj grupi SPS-PUPS.

29.12.2015. Darko Antelj napušta grupu SPS-PUPS nastupa kao samostalni odbornik u ime Pokreta za preokret. Istog dana Vesna Berta napušta grupu SPS-PUPS i pristupa grupi Pokret socijalista.

04.02.2016. Zoltan Terek napušta grupu SPS-PUPS nastupa kao samostalni odbornik u ime Pokreta za preokret.

04.02.2016. Nastaje odbornička grupa “Mađarski pokret” u čijem sastavu je devet dotadašnjih odbornika Saveza vojvođanskih Mađara: Jožef Hužvar, Endre Čuso, Ištvan Haško, Ilona Husak Hof, Marija Kovač Terek, Zoltan Devavari, Ervin Ištvan, Pal Javor i Laslo Ubori.

24.02.2016. Radmilo Todosijević istupa iz odborničke grupe SNS i postaje deo grupe SPS.

25.02.2016. Nastaje nova odbornička grupa “LDP – LSV – „Mošt” koju čine Robert Šebek, Ivan Francišković, Tibor Murenji i Silard Almaši. Istog dana grupi se pridružuje Dragan Andrić iz LSV. U grupi nema Roberta Santoa koji je prethodno pripadao grupi LSV.

 

Sadašnje odborničke grupe:

Odbornička grupa „Srpska napredna stranka“

 1. Gojko Radić
 2. Ilija Maravić
 3. Desanka dr Repac
 4. Ana Ivanović
 5. Mitar Samardžić
 6. Nikola Milićević
 7. dr Aleksandar Grubor
 8. Veljko Vojnić
 9. Stevan Bakić
 10. Ljiljana Laban
 11. Dragutin Soković
 12. Srđan Evetović
 13. Slavinka Cvijetić
 14. Arpad Katona
 15. Aleksandra Bukvić
 16. Dejan Antić

 

Odbornička grupa Savez vojvođanskih Mađara (SVM)

 1. Bucko György
 2. Kerekes László
 3. Beata Bognar
 4. Dorogi Erika
 5. Horvát Tímea
 6. Loboda Árpád
 7. Sörös Márta

 

Odbornička grupa Pokret socijalista – Subotica

 1. Dušan Stipanović
 2. Svetlana Stipanović
 3. Nataša Murišić
 4. Predrag Bobić
 5. Siniša Skenderović
 6. Vesna Berta

 

Odbornička grupa „Demokratska stranka“

 1. Slavko Parać
 2. Petar Balažević
 3. Saša Vučinić
 4. Oliver Dulić
 5. Darko Matić
 6. Đurđica Vukelić
 7. Jasmina Tumbas
 8. Đenđi Seleši
 9. Modest Dulić
 10. Daniel Kovačić

 

Odbornička grupa DSHV

 1. Ivan Ušumović – predsednik
 2. Josipa Vojnić Tunić
 3. Anđela Horvat

 

Odbornička grupa SPS

 1. Tamara Zagorac Mešter
 2. Branko Pokornić
 3. Prof. dr Radmilo Todosijević

 

Odbornička grupa LDP-LSV-.MOŠT

 1. Robert Šebek
 2. Silard Almaši
 3. Ivan Francišković
 4. Murenji Tibor
 5. Dragan Andrić

 

Odbornička grupa Mađarski pokret

 1. Jožef Hužvar
 2. Csúszó Endre
 3. Haskó István
 4. Huszák-Hof Ilona
 5. Dr. Kovács T. Márta
 6. Dr. Dévavári Zoltán
 7. István Ervin
 8. Jávor Pál
 9. Ubori László

 

Samostalni – ne pripadaju odborničkim grupama:

 1. Đula Laslo
 2. Mirko Bajić
 3. Samir Rustemović
 4. Stevica Drčić
 5. Josipa Ivanković
 6. Darko Antelj
 7. Zoltan Terek
 8. Santo Robert

 

*NAPOMENA: Svi izneti podaci proističu iz zvaničnih dokumenata Skupštine grada Subotica, dostavljenih autoru teksta na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U tekstu se ne navode prelasci koji nisu zvanično prijavljeni Skupštini grada, kao ni ostavke odbornika zbog izbora na zvanične funkcije izvršne vlasti, odnosno imenovanja novih odbornika na njihova mesta.

 

RTV Yu ecoKOMENTARI

 1. Djuka kaže:

  ah ta strana, nepoznata rec: obraz.

 2. STeve kaže:

  Jel mozete da date spisak orbornika koji _nisu_ menjali stranu? To bi bilo krajnje zanimljivo

 3. Aleksa kaže:

  Bunjevci bi rekli: „Samo se drzte nuz kormanj“.

 4. Pravdoljub kaže:

  Samo bi im valjalo ukinuti novčane nadoknade koje primaju kao odbornici.

 5. Moje ime kaže:

  Lep ovaj spisak persona sa obrazom k’o đon.Ovo razotkrivanje je prava stvar pred izbore. Sada tačno znamo za koga nikada više nećemo da glasamo. Čestitke Yu eco TV !

 6. Petar kaže:

  Ta di je onaj priletac Santo ?

 7. Terek kaže:

  Nepismeni odbornik Terek je rekordni preletač…..

 8. Mister No kaže:

  Mislim da bilo jednostavnije usvojiti zakon koji bi onemogucavao preletanje poslanika u periodu na koji im je dodeljeno poverenje glasaca . U kaubojskim drzavama i politicari su tipa brate prijatelju lako cemo . Samo vi glasajte za njih da bi se posle kajali . Ja izlazim na izbore samo da ponistim glasacki listic .

 9. E remont kaže:

  @Petar
  Santo je pokrajinski. On je je izabran kao poslanik Demokratske stranke a danas je veoma aktivni član vladajuće SNS. Isto kao kao i Nemanja Simović (ex G17, ex DS)

 10. No1 kaže:

  Zaista jadno…

 11. Petar kaže:

  @E remont
  Fala lipo , ja mislio da se vratio u Tadicevu partiju

 12. bumbarcevic kaže:

  mene ste zaboravili iz dss- sns, sad bi leteo negde drugde vec ali pre za Australiju, ako moze TRENUTNO SA PORODICOM, MOMENTALNO

OSTAVITE KOMENTAR

9 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 14 ?
Please leave these two fields as-is: