Odvajanje otpada

Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” ubuduće će da selektiraju ambalažni i elektronski otpad, koji će na kraju da se reciklira. Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Oliver Dulić je istakao otvaranjem reciklažnog centra u Subotici reč je o nastavku akcije “Očistimo Srbiji”, koja će ove godine imati edukativan karakter po pitanju odvajanja otpada. Projekat košta 200.000 evra, a pomognut je od strane ministarstva.Sistem odvojenog prikupljanja i selektiranja otpada planiran je u tri faze. Prva faza, koja počinje ovih dana i sastoji se u organizovanju odvojenog prikupljanja otpada selektovanog na papir, karton, plastiku, električni i elektronski otpad. Selekcija će se obavljati od strane građana i privrednih subjekata u za to postavljene kontejnere na „zelenim ostrvima“. Razdvajenje kućnog čvrstog otpada vršiti pomoću separacione trake. Za ovu namenu su obezbeđena 140 žičana kontejnera za plastiku i papir, i 40 plastičnih za aluminijum i konzerve. Kapacitet je 400 tona mesečno. Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Oliver Dulić kaže da se planira da se u Srbiji otvori 20 reciklažnih centara za odvajanje plastike i drugog otpada. Dulić ističe da je potrebno stvoriti dobar sistem za reciklažu otpada putem koga će se zaposlenje pronaći nezaposlena lica širom Srbije.
Završen je generalni projekat za izgradnju Regionalne deponije i sada se nalazi na reviziji u Novom Sadu. Nakon toga Skupština grada treba da usvoji odluku o izgradnji regionalne deponija, koja treba da radi u harmonazaciji sa postojećnom gradkom deponijom. Tada bi subotička deponija bila jedna od transfer stanica Regionalne deponije. Grad i Fond za zaštitu životne sredine su potpisali ugovor o sanaciji postojeće deponije. Predstavnici ministarstva su u Gradskoj kući održali gradski forum na temu građevinarstva, urbanizma i životne sredine.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 63 = 67

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 8 ?
Please leave these two fields as-is: