Oglas Matijevic

IM “MATIJEVIĆ” DOO NOVI SAD

Rumenački put 86, Novi Sad

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE

ZATVORENIM PONUDAMA

 

Nepokretna imovina koja se prodaje sastoji u sledećem:

Početna cena za celine od I do XVII: 10.000,00 Eur/ha
Početna cena za celinu XVIII: 150.000,00 Eur
Navedene nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju, po celinama, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

 

Ponudu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja, preporučenom pošiljkom na adresu:

 

IM “MATIJEVIĆ” NOVI SAD

Imovinsko-pravna služba

Rumenački put 86

– zatvorena ponuda – ne otvarati –

 

Sve poreske obaveze, troškove taksi i overu kupoprodajnog ugovora, kao i druge troškove koji proističu snosi kupac.

 

Prodavac zadržava pravo da odustane od Oglasa i ukoliko se u međuvremenu promene okolnosti obavezuje se da o tome blagovremeno obavesti zainteresovana lica.

 

Sve informacije i najave razgovora na telefon: 064/8830806, Željko Radanović

DIREKTOR
dipl.ing. Milan Jozanov, s.r.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR