Ombudsman: Najviše pritužbi u vezi sa pravom na rad

Zaštitnik prava građana u Subotici Zlatko Marosiuk rekao je da se toj kancelariji godišnje obraća oko 1.500 sugrađana sa raznim pritužbama na povredu prava, ocenjujući da je od svih prava u Subotici i dalje najugroženije pravo na rad.

 

Kako je rekao Tanjugu povodom sedme godišnjice osnivanja kancelarije, povrede tog prava se ogledaju u neisplaćivanju zarada, neuplaćivanju doprinosa, nezakonitim otkazima, aneksima ugovora o radu koji se odnose na raspoređivanje i bahatost poslodavaca.

 

Marosiuk smatra da je glavni uzrok za takvo stanje – tržište rada.

 

„Može da se izvede zaključak da je to sve uslovljeno tržištem rada, jer imamo oko 16.000 nezaposlenih na teritoriji koju pokriva subotička Nacionalna služba za zapošljavanje“, smatra Marosiuk.

 

Kancelarija ombudsmana u Subotici postoji već skoro sedam godina, a za to vreme obratilo joj se oko 9.000 građana.

 

Tanjug, RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR