Omogućeno plaćanje polovine kazne u roku od osam dana

Izmene Zakona o prekršajima omogućavaju građanima da plate polovinu zaprećene kazne u roku od osam dana za veći broj prekršaja. Ta mogućnost je sada predviđena i za slučajeve kojima je zaprećena kazna i do 50.000 dinara. Limit je do sada bio pet puta manji. Da bi spisak prekršaja bio proširen, neophodno je prethodno uskladiti zakone i npr. oblasti poreza, carine, bezbednosti saobraćaja sa Zakonom o prekršajima.

 Ako je Vaš prekršaj procenjen na 10.000 dinara, do sada ste mogli da platite polovinu kazne u roku od osam dana. Limit je sada podignut na 50.000. Kada je reč o preduzetnicima ta cifra je sa 50.000 povećana na 150.000, a u slučaju pravnih lica sa 100.000 na 300.000 dinara.
Milan Marinović iz Prekršajnog suda u Beogradu kaže da je ideja da za neke prekršaje za koje je do sada bila propisana novčana kazna u rasponu od 20.000 do 200.000 dinara da sada može da se propiše novčana kazna u fiksnom iznosu i da se omogući da za te prekršaje građani mogu da plate polovinu iznosa u roku od osam dana.

Saobraćajna policija je prošle godine registrovala skoro 675.000 prekršaja za koje su izdati prekršajni nalozi. Najčešće zbog nevezivanja sigurnosnih pojaseva, manjih prekoračenja brzine i blage alkoholisanosti.

Boban Milinković iz Uprave saobraćajne policije rekao je da su za sve teže prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeni i kazneni poeni i mera zabrane upravljanja motornim vozilom koje ne mogu da se uklope u novčanu kaznu u fiksnom iznosu, odnosno o tome mora odlučivati sud. Prema njegovim rečima, ova promena zakona o prekršajima u ovom trenutku neće imati značajnije posledice na propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Međutim, značajnije posledice policija očekuje od opšte naredbe za privođenje. Ona bi trebalo da stane na put svima koji su na različite načine izbegavali da se odazovu pozivu prekršajnog suda. Ova naredba će važiti na teritoriji cele države, a ne samo u opštini za koju je nadležan sud koji ju je izdao.

“Teoretski, lice je došlo na aerodrom Surčin, a osoba je iz Leskovca. Leskovački prekršajni sud je izdao naredbu protiv njega. Policija sada po ovome ako je izdata potraga za njim može da ga privede u Leskovac kod nadležnog sudije o njegovom trošku ili da ga zadrži do 24 časa ako je to neradno vreme suda”, kaže Marinović.

Od te mere sudije i policija očekuju dobre rezultate. Kažu da u prekršajnim postupcima postoji određeni broj ljudi koji su učinili više desetina prekršaja, a do kojih sudovi u prethodnom periodu nisu mogli da dođu.

RTS

 

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR