Osnovan Savez srpskih udruženja

Uvažavajući potrebu negovanja kulture i tradicije srpskog naroda sa prostora Severnobačkog okruga, kao i očuvanja nacionalnog i duhovnog identiteta proistakla je potreba za formiranjem Saveza srpskih udruženja kao krovne organizacije koja bi okupljala srpska udruženja sa prostora Severnobačkog okruga uvažavajući njihove razlike i autonomno delovanje.

 

Savez srpskih udruženja je osnovan na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Saveza održanoj 30. decembra 2013. godine usvajanjem Statuta.

 

Cilj Saveza srpskih udruženja je očuvanje kulturnog, duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda na prostoru Severnobačkog okruga kroz organizovanje kulturno – prosvetnih manifestacija, književnih večeri, druženja, sportskih igara i drugih oblika kulturnih aktivnosti, kao i iznalaženje načina za ekonomsko osnaživanje i stvaranje boljih uslova života srpske nacionalne zajednice kroz saradnju sa lokalnim i republičkim institucijama.

 

Trenutno, Savez čine četiri udruženja i to: Zavičajno udruženje „Banija“ Subotica, Udruženje izbeglih i prognanih lica iz Bajmoka, Udruženje „Zavičaj“ Pačir i Srpski zavičajni klub „Sloga“.

 

Savez srpskih udruženja je otvoren za prijem novih članova i saradnju sa srodnim udruženjima na prostoru Republike Srbije.

 

Savez srpskih udruženja pored negovanja tradicije i običaja srpskog naroda, ima za cilj negovanje dostignutih i podizanje na viši nivo dobrosusedskih odnosa sa pripadnicima drugih naroda koji žive na prostoru Severne bačke i otvoreni smo za uspostavljanje svih vidova saradnje.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR