Park Palić obeležio Dan biodiverziteta

Juče je na Paliću obeležen Dan biodiverziteta koji se obeležava u celom svetu na dan 22. maja.
Tom prilikom održala su se dva okrugla stola na temu Dekada biodiverziteta UN 2011-2020 – Strategije biološke raznovrsnosti Srbije i Revizija zaštite parka prirode „Palić“ – predlog granica i mera zaštite.

– Jedan od uslova za dobijanje mišljenja od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode o sanaciji jezera je izrada revizije odluke o stavljanju pod zaštitu Parka prirode Palić – rekao je direktor Park Palić-a Goran Gabrić.

Slika

Biljana Panjković, direktorica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode izjavila je da "je Pokrajinski zavod uključen u projekte uspostavljanja nacionalne ekološke mreže u Srbiji a trenutno se radi priprema projekta Ekološke mreže Natura 2000". Ovaj projekat je deo projekta evropske ekološke mreže koja okuplja najočuvanija prirodna i poluprirodna staništa koja su značajna za zaštitu vrsta na evropskom nivou.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR