Platforma za invalide

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić primio je odluku Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje po kojoj je pomenuti fond izdvojio sopstvena sredstva za postavljanje platforme za osobe sa invaliditetom, na ulazu zgrade u Subotici, što bi trebalo da se realizuje tokom maja ove godine. Zbog ove, očekivane odluke, gradonačelnik nije odmah posle humanitarnog bala održanog u februaru, saopštio u koje svrhe će biti potrošen neto prihod od 1.200.000 dinara ostvarenih od ulaznica, donatora i sponzora bala. Gradonačelnik Saša Vučinić narednih dana sagledaće druge realne potrebe organizacija koje se bave pružanjem pomoći osobama sa posebnim potrebama i potom saopštiti gde će neto prihod od humanitarnog bala biti utrošen.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR