Počinju prijave za NTC školicu u Subotici

NTC sistem učenja, autora Ranka Rajovića i Uroša Petrovića je specijalizovani program za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama.

seminar ntc sistem ucenja

NTC školica koncipirana je po principu najnovijih saznanja iz neurofiziologije koja kažu da od vrste najranije stimulacije detetovih nasleđenih sposobnosti zavisi u kolikoj meri će se one razviti i koliko će njegovi potencijali biti iskorišćeni.

Ovaj metod učenja, tačnije skup obrazovno-vaspitnih metoda podstiče inteligenciju deteta i unapređuje njegovu prirodnu sposobnost istraživanja, zaključivanja i mišljenja, kroz igrovne aktivnosti.

U NTC sistemu učenja veliko mesto zauzima fizička aktivnost, trčanje, kretanje, skakanje i boravak van stanova i kuća u kojima današnja deca provode pet puta više vremena nego deca od pre samo dvadeset godina. Kretanje nije važno samo za razvoj tela već i za razvoj intelektualnih kapaciteta jer je mozak jedinstven sistem što bi roditelji, vaspitači i nastavnici trebalo da shvate. Osim toga, umetnosti (muzika i likovna umetnost) u ovakvom pristupu vaspitanju i obrazovanju zauzimaju mnogo veći značaj nego u tradicionalnom sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Naukama se daje posebno mesto ali se metode učenja menjaju. Suprotno tradicionalnom reproduktivnom (ponavljačkom) pristupu učenju koji i dalje preovlađuje u školama u svetu i kod nas, ovaj pristup nudi razvoj iskoristljivosti znanja koje dete poseduje i razvoj divergentnog mišljenja.

uros petrovic ntc

U našim školama je akcenat na verbalnom i reproduktivnom učenju pa su učenici koji mogu da zapamte najveći broj informacija uvek najbolji u školi. Po NTC sistemu učenja dete se postavlja u ulogu istraživača, koji po postavljenom pitanju bez straha od greške može da “ isprobava”, testira svoje odgovore kao tačne ili netačne u komunikaciji sa drugom decom i kroz igru razvijajući svoju kreativnost.

NTC školica u Subotici vrši upis novih grupa učenika od 1. do 7. razreda do kraja septembra 2015. godine.
Prijavu možete izvršiti na telefon 064 124 69 39 ili na email adresu: ntc.subotica@gmail.com

Marijana VasilijevićKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

4 + 4 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: