Pooštreno izdavanje invalidskih kartica za parking

Počev od ove godine režim izdavanja invalidskih kartica za besplatno parkiranje je pooštren, pa u skladu sa Pravilnikom usvojenim krajem prošle godine osobe sa invaliditetom prvo treba da se obrate lokalnoj samoupravi, gde u uslužnom centru Gradske kuće predaju svu potrebnu dokumentaciju, a po dobijanju pozitivnog rešenja odlaze u JKP „Parking“ koje izdaje karticu. Od prvog januara izdato je 240 rešenja za besplatno parkiranje.

Oblast besplatnog korišćenja javnih parkirališta na teritoriji Grada uređena je krajem prošle godine, kada je Gradsko veće donelo Pravilnik, a potom je od 1.januara usledio drugačiji postupak dobijanja invalidskih kartica. Za razliku od ranijeg perioda kada su korisnici išli direktno u JKP „Parking“ sada je prethodno potrebno da pribave pozitivno rešenje koje izdaje Sekreterijat za društvene delatnosti. Odnosno prvi korak je šalter Uslužnog centra.

Sagovornik dodaje da će već prilikom prvog produženja kartice procedura biti mnogo lakša, te da se većina dokumenata predaje samo jednom. Pravo na besplatan parking imaju lica sa prebivalištem u Subotici, koja su vlasnici ili korisnici vozila, a vozilo treba da je registrovano na korisnika ili lice iz zajedničkog domaćinstva. Do polovine marta od 242 podneta zahteva, 240 je pozitivno rešeno.

Nakon što pozitivno rešenje Sekreterijata za društvene delatnosti stigne na kućnu adresu, korisnici taj dokument zajedno sa fotografijom, ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom nose u JKP „Parking“ koje izdaje invalidsku karticu. Osobama sa invaliditetom trenutno je na raspolaganju 43 parking mesta koja mogu besplatno da koriste, a u najavi su i dodatna dva.

Subotica trenutno ima 2888 javnih parking mesta, od čega je 45 opredeljeno za besplatno parkiranje osoba koje poseduju invalidsku karticu i ona su posebno obeležena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

TV SuboticaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 61 = 66

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: