Poskupela i toplana

Gradsko veće je na sednici održanoj 1. februara 2013. godine, dalo saglasnost na predlog Upravnog odbora JKP „Subotička toplana“ na korekciju cena za isporučenu toplotnu energiju sa primenom od 1. februara 2013. godine.

 

Cene su formirane na osnovu Uredbe o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije, te je usvojeno povećanje cena za stambene potrošače i poslovne potrošače. Fiksni deo cena uvećava se za 5,5 % u skladu sa projektovanom inflacijom, a varijabilni deo za 12 % zbog povećanja cene gasa, što, u proseku, čini povećanje cena od 9.72 %. Cena za poslovne potrošače ostaje nepromenjena.

 

Tokom 2012. godine nisu povećavane cene za isporučenu toplotnu energiju.

 

Cene za isporučenu toplotnu energiju

 

Fiksni deo – Period plaćanja: 12 meseci

 

Stambeni potrošači 27,32 din/m 2
Poslovni potrošači 352,19 din/kW
Poslovni potrošači-vanprivreda_ 305,99 din/kW

 

Varijabilni deo – Period plaćanja: za vreme isporuke toplotne energije

 

Stambeni potrošači 4,79 din/ kWh
Poslovni potrošači 7,28 din /kWh
Poslovni potrošači-vanprivreda_ 6,71 din/ kWh


KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR