Priključite se na vodovod

Nepovoljne hidrološke prilike koje su nas pratile tokom većeg dela prošle godine, intenzivirane su početkom ove godine u više mesnih zajednica na teritoriji grada, a naročito u MZ Radanovac, piše u saopštenju JKP "Vodovod i kanalizacija".

Slika

"Usled visokog nivoa podzemnih voda dolazi do njihovog prelivanja u bunarsku konstrukciju sa svim nečistoćama i zagađenjima koja su prisutna u njoj. Na ovaj način u mnogim bušenim bunarima u privatnom vlasništvu građana voda je zagađena, tj. zdravstveno neispravna i nije preporučljivo da se koristi za piće bez prethodne kontrole.

Obzirom da se pojave visokih podzemnih voda ili obilnih i dugotrajnih kiša dešavaju periodično, sa svim nepovoljnim posledicama u vezi zdravstvene ispravnosti vode za piće u privatnim bušenim bunarima, preporučujemo stanovništvu u ulicama u kojima je izgrađena vodovodna mreža da se obrate Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i podnesu zahtev za priključenje. Ovih dana smo imali pojačano interesovanje građana u vezi uslova za priključenje na javnu vodovodnu mrežu iz MZ Radanovac, ali i drugih MZ. Iz tih razloga pozivamo građane da se priključe, sa tim da napominjemo da je potrebno ispuniti sledeće uslove:

– da je stambeni objekat za koji se traži priključak legalno izgrađen ili da je postupak legalizacije započet ili je u toku;
– da je ispred parcele na kojoj se nalazi objekat za priključenje, izgrađena javna vodovodna mreža.

Cena izgradnje priključka je oko 25.000 dinara. Imajući u vidu ekonomsko – socijalnu situaciju, kao i interese građana za organizovanim javnim i zdravstveno ispravnim vodosnabdevanjem stanovništva, priključenje smo omogućili uvodeći sledeće pogodnosti do kraja 2011.godine:

– Plaćanje avansa u iznosu od 5.000 dinara, a ostatak troškova izgradnje priključka na 10 jednakih mesečnih rata.

Zainteresovani građani mogu dobiti detaljnije informacije o uslovima priključenja na javnu vodovodnu mrežu putem referenata za priključke na telefonu 024-55 77 11, ili
lično na šalteru broj 6 u Sedištu Preduzeća, Trg Lazara Nešića br. 9/a, svakog radnog dana od 07.00 do 14.00 časova. Veb stranice preduzeća je http://www.vodovodsu.rsKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR