Priprema za izbore 5. juna

Liste za predstojeće izbore za članove saveta mesnih zajednica su juče i zvanično objavljene putem javnog glasnika Grada Subotice. Radi se o izboru za ukupno 36 saveta, koliki je i broj mesnih zajednica u Subotici. Svoje liste je predalo ukupno 19 stranaka i 14 grupa građana, stim da ne postoji stranka koja je predala listu za svaku mesnu zajednicu. Najviše lista je predao DS 34, a bez liste su u Hajdukovu i Višnjevcu. DSS je predao 31, SVM 27, LSV 26, URS 20, SDP 18, SNS 16 a DSHV 15 lista.

Slika

Najviše lista je predato u Bajmoku, ukupno 15, dok je najmanje predato u Višnjevcu gde je jedino DSS sakupio dovoljan broj potpisa tako da će biti jedini. Pored Bajmoka, najveće interesovanje su stranke pokazale u mesnim zajednicama koje se pretežno nalaze u gadu Aleksandrovo, Novo Selo i Kertvaroš gde je predato 13 lista, Palić 12, Prozivka, Dudova šuma i Ker sa 11 lista. Pored Višnjevca, najmanje lista ima Verušić 2, Bački Vinogradi, Dušanovo, Šupljak, Đurđin i Hajdukovo sa po 3 liste. Prigradske mesne zajednice zbog malog broja glasača imaju mnogo manji izbor.

Sistem glasanja
Sistem glasanja nije ništa specifičan u odnosu na bilo koje druge izbore iako svaka stranka ističe svoje kandidate. Naime, na jednom listu se dobija sisak lista sa nosiocem liste i zaokružuje se jedan od ponuđenih (ili se ne zaoružuje). Kasnije se broj mesta u savetu proporcionalno raspoređuje u odnosu na rezultate glasanja. Isto kao na parlamentarnim izborima.KOMENTARI

 1. djomla kaže:

  Spisak svih lista po mesnim zajednicama

  Aleksandrovo
  1. DS – Božidar Krstić
  2. DSS- Dragutin Soković
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Lacko Đerđ
  5. SDP – Miroslav Ušumović
  6. SNS – Tomislav Nikolić
  7. GG – Branko Lacić
  8. GG – Naš Šandor
  9. SRS – Nenad Vasiljević
  10. LSV – Nenad Čanak
  11. Hrvatska lista – DSHV i Pučka kasina 1878
  12. SPS
  13. DZH – Tomislav Temunović

  Bački vinogradi
  1. DS – Julija Sič
  2. SVM – Pek Janoš
  3. URS – Jasmin Šečić

  Bačko Dušanovo
  1. DS – Branko Škrbić
  2. DSS – Stevan Cerovac
  3. GG "Za bolje Dušanovo" – Nikola Uzelac

  Bajmok
  1. DS – Stojan Ivošević
  2. DSS – Vujadin Rajšić
  3. SVM – Maglai Jene
  4. SDP – Branislav Vujnović
  5. URS – Jasmin Šečić
  6. SRS – Branislav Bjelić
  7. SNS – Tomislav Nikolić
  8. DSHV
  9. BNL – Branko Pokorić
  10. PUPS – Ivan Lazić
  11. LSV – Nenad Čanak
  12. GG "Krajišnici 45-te 95-te"- Žarko Granulić
  13. SPS – Milutin Kosanović
  14. LDP – Vladimir Tanasković
  15. Komunistička partija

  Bajnat
  1. DS – Mirko Heli
  2. DSS – Mr Milan Milojević
  3. SVM – Mesaroš Atila
  4. LSV – Nenad Čanak
  5. DSHV

  Bikovo
  1. DS – Grgo Tikvicki
  2. DSS – Milenko Garić
  3. DSHV
  4. LSV – Nenad Čanak
  5. Komunistička partija

  Centar I
  1. DS – Olivera Randić
  2. DSS – Nenad Šolaja
  3. SVM – Joža Laslo
  4. SRS – Đenđi Stanimirović
  5. URS – Jasmin Šečić
  6. SDP – Dejan Antić

  Centar II
  1. DS – prim dr Zlata Kočik
  2. DSS – Vladimir Antić
  3. SVM – Mezei Laslo
  4. SNS – Tomislav Nikolić
  5. SDP – Dejan Antić

  Centar III
  1. DS – Modest Dulić
  2. DSS – Vladimir Grahovac
  3. SVM – Barat Laslo
  4. URS – Jasmin Šečić
  5. SPS – Mirko Ružić
  6. SDP – Dejan Antić
  7. SNS – Tomislav Nikolić
  8. DSHV
  9. SRS – Olga Slović

  Čantavir
  1. DS – Ferenc Der
  2. DSS – Rober Holo
  3. SVM – Ištvan Ervin
  4. LSV – Nenad Čanak
  5. GG "Građani Čantavira" – Marton Robert
  6. Pokret mađarske nade

  Dudova Šuma
  1. DS – Saša Vučinić
  2. DSS – Mr Bogdan Laban
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM . Tonkovič Beni Ria
  5. SDP – Dejan Antić
  6. SNS – Tomislav Nikolić
  7. SRS – Marinko Ugarković
  8. SPS
  9. PUPS – Olga Bašić Palković
  10. LSV – Nenad Čanak
  11. LDP – Bogdan Race

  Đurđin
  1. DS – Daniel Kovačević
  2. LSV – Nenad Čanak
  3. DSHV

  Gat
  1. DS – Boro Karadža
  2. DSS – Suzana Popović
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Hužvar Jožef
  5. DSHV
  6. SNS – Tomislav Nikolić
  7. DZH
  8. LSV – Nenad Čanak

  Hajdukovo
  1. DS – Nađfarkaš Šandor
  2. SVM – Haško štvan
  3. DSS – Milan Bešlin

  Kelebija
  1. DS – Robert Brajkov
  2. DSS – Slobodan Milošev
  3. SVM – Blau Peter
  4. GG "Antal Ištvan" – Antal Ištvan
  5. SNS – Tomislav Nikolić
  6. SRS

  Ker
  1. DS – Josip Kovač Striko
  2. DSS – Ranko Vasiljević
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Erne Jegeš
  5. GG Mesne zajednice "Ker" – Marija Šuić
  6. DSHV
  7. SDP – Zoran Perčić
  8. SPS – Juhas Vesna
  9. PUPS – Marko Marić
  10. LSV – Nenad Čanak
  11 LDP – DSH – Hupko Antun Buco

  Kertvaroš
  1. DS – Đenđi Seleši
  2. DSS – Stavan Bakić
  3. SVM – Horvat Timea
  4. URS – Jasmin Šečić
  5. SNS – Tomislav Nikolić
  6. SDP – Goran Lalatović
  7. SRS – Ruža Pavluković
  8. DSHV
  9. SPS – Petar Stajić
  10. LSV – Nenad Čanak
  11. DSVM – Čaba Šepšei
  12. LDP – Dragica Kustudić
  13. Pokret mađarske nade

  Ljutovo
  1. DS – Igor Vuković
  2. DSS – Ranko Stojanović
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. LSV – Nenad Čanak
  5. DSHV

  Makova sedmica
  1. DS – Gabor Papdi
  2. DSS – Aleksandar Mojsovski
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Čuso Endre
  5. SDP – Janoš Olman
  6. SPS – Vukotić Milomir
  7. SNS – Tomislav Nikolić
  8. LSV – Nenad Čanak

  Mala Bosna
  1. DS – Marinko Vujković Lamić
  2. GG Penzionera mesne organizacije Mala Bosna – Sarić Pajo
  3. DSHV
  4. LSV – Nenad Čanak

  Mali Bajmok
  1. DS – Darko Antelj
  2. DSS – Željko Petković
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Sedlak Zoltan
  5. SDP – Jovan Kljajić
  6. LSV – Nenad Čanak
  7. DZH – Jurić Zoran-Paša
  8. Hrvatska lista – DSHV i Pučka kasina 1878
  9. SNS – Tomislav Nikolić
  10. LDP – Darko Gajić

  Mali Radanovac
  1. DS – Slavno Parać
  2. DSS – Stipan Orčić
  3. SVM – Konc Rudolf
  4. URS – Jasmin Šečić
  5. SDP – Slavko Nosković
  6. LSV – Nenad Čanak
  7. SNS – Tomislav Nikolić
  8. Komunistička partija

  Novi Grad
  1. DS – Lajčo Mamužić
  2. DSS – Milan Radak
  3. SVM – Kovač Torok Marta
  4. SDP – Paći Vesna
  5. SNS – Tomislav Nikolić
  6. LSV – Nenad Čanak

  Novi Žednik
  1. DS – Dragomir Ubović
  2. DSS – Duško Petrović
  3. SDP – Dejan Antić
  4. SRS – Stanki Ćoćkalo
  5. SPS; PUPS – Luka Batinica
  6. LSV – Nenad Čanak
  7. GG "Bunjevačka narodna lista za Novi Žednik" – Franjo Šarčević

  Novo Selo
  1. Čaba Elek
  2. DSS – Dragiša Ristić
  3. SVM – Ubori Laslo
  4. URS – Jasmin Šečić
  5. DSHV
  6. SNS – Tomislav Nikolić
  7. SRS – Tanja Petrović
  8. SDP – Gordana Medić
  9. DZH – Igor Antunović
  10. PUPS – Dubravko Bugarski
  11. LSV – Nenad Čanak
  12. DSVM – Žiga Arpad
  13. LDP – Petar Bedić

  Palić
  1. DS – Aroksalaši Stamenković Marta
  2. DSS – Nedeljka Šarović
  3. SVM-DSHV Koalicija za opštinu Palić
  4. GG "Mladost unapređuje Palić" – Petar Francišković
  5. SDP – Dejan Antić
  6. SRS – Petar Stanbolija
  7. LSV – Nenad Čanak
  8. URS – Jasmin Šečić
  9. SNS – Tomislav Nikolić
  10. DZH – Đorđe Čović
  11. LDP – Dženi Lacko
  12. GG Pokret za opštinu Palić- Milan Jerinkić

  Peščara
  1. DS – Andrija Vojnić Tunić
  2. DSS – Aleksandar Ranković
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Atila Patočkai
  5. DD "Duga" – Bela Berkeš
  6. DSHV
  7. SPS – Biljana Boroš
  8. SRS – Gordana Boda
  9. DSVM – Fodor Fir Oršolja
  10. Komunistička partija
  11. LSV – Nenad Čanak
  12. Pokret mađarske nade

  Prozivka
  1. DS – Nenad Ivanišević
  2. DSS – Milorad Slijepčević
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Kern Šolja Marija
  5. SDP – Dejan Antić
  6. SRS – Danilo Jovanović
  7. SNS – Tomislav Nikolić
  8. PUPS – Ana Marjanušić
  9. LDP – Pera Marković
  10. SPS – Rodoljub Đurić
  11. LSV – Nenad Čanak

  Radanovac
  1. DS – Tibor Gilice
  2. SVM – Zoltan Kokai
  3. DSS – Dragan Zekić
  4. GG za Radanovac – Janoš Salai
  5. SPS – Vukman Petrović
  6. LSV – Nenad Čanak
  7. DSVM – Almaši Silard
  8. SNS – Tomislav Nikolić

  Stari Žednik
  1. DS – Predrag Kujundžić
  2. DSS – Milan Stanković
  3. DSHV – Mirko Ostrogonac
  4. SDP – Predrag Mandić
  5. SVM – Laslo Đurita
  6. LSV – Nenad Čanak

  Šupljak
  1. SVM – Aladžić Tibor
  2. URS – Jasmin Šečić
  3. GG "Građansko udruženje za Šupljak" – Engi Ernestina

  Tavankut
  1. DS – Jasmina Tumbas
  2. DSS – Igor Suknović
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. DSHV
  5. GG "Zajedno za promene" – Antun Merković
  6. LSV – Nenad Čanak
  7. GG "Bunjevačko-srpska koalicija"
  8. Komunistička partija

  Verušić
  1. Petar Šarčević
  2. DSHV – Ivan Kopunović

  Višnjevac
  1. DSS – Boško Stanić

  Zorka
  1. DS – Robert Santo
  2. DSS – Darko Jovanoski
  3. GG "Pravi put" – Čedomir Baroš
  4. SVM – Šoš Ištvan
  5. Dragan Mišić
  6. SRS – Slavica Krunić
  7. LSV – Nenad Čanak
  8. Pokret mađarske nade
  9. SNS – Tomislav Nikolić
  10. DSVM – Tihomir Horvat

  Željezničko naselje
  1. DS – Ksenija Marton
  2. DSS – Branislav Radević
  3. URS – Jasmin Šečić
  4. SVM – Kikić Atila
  5. SDP – Stipan Ćakić
  6. SRS – Boško Ćopić
  7. LSV – Nenad Čanak
  8. SNS – Tomislav Nikolić
  9. DSHV
  10. LDP – Žolt Šimić

 2. Gost kaže:

  Minus za sve stranke. Mene tamo necete videti.

 3. korisnik kaže:
  Gost napisao:Minus za sve stranke. Mene tamo necete videti.

  Samo onda nemoj da kukaš kako se u MZ nije ništa uradilo i da kritikuješ bez argumenata… Ne vidim zašto minus za SVE stranke… Ovo je klasično razmišljanje i stav osoba koje nemaju ni ideje niti bilo kakvog interesovanja za svoj grad.. uzgred, odakle si?

 4. Gost kaže:
  Gost napisao:Minus za sve stranke. Mene tamo necete videti.

  I od ovog momenta gubiš svako pravo da kritikuješ ako nešto nije kako treba. Dan kada se TI pitaš je dan izbora… Ako tog dana budeš ćutao (ne izašao na izbore), nemaš pravo kritikovati…

 5. gost-opet kaže:

  Imam pravo da ne glasam i imama pravo na svoj stav. To sto se vi politicki poltroni pravite pametni to samo govori koliko vam je svest rasudjivanja suzena.

 6. artwork kaže:

  Politika i politicari su u sluzbi gradjana i svako ima pravo na kritiku pogotovo ako na listi nije pronasao odgovarajuceg kandidata. Neko moze da napravi kompromis pa da sa liste izabere manje losiju varijantu a neko moze da ostane dosledan svojim principima i ne izadje na izbore.

 7. Gost kaže:

  kada bolje zgledate u spiskove nacicete svakojake predstavnike naroda, i to u velikom broju sa dna kace ovog drustva. pametni su se odavno povukli pred onima kojima u zivotu nista nije ostalo sem politike, pa se u vidu manjih ili vecih poltrona uvlace sefovima kako bi dobili ono sto svojim radom i kvalitetom nikako i nikada nece zasluziti. na realnom trzistu rada, vecina ovakvih likova nikada ne bi dobila posao jer su njihovi kvaliteti ne ogledaju u strucnosti vec u muljanu.

OSTAVITE KOMENTAR

+ 88 = 92

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: