Produženje roditeljskog prava i posle punoletstva?

Treba li roditeljima osoba sa posebnim potrebama produžiti roditeljstvo i nakon osamnaeste godine deteta, sa kojim problemima se po ovom pitanju suočavaju u praksi i da li to treba da znači da takve osobe ostaju poslovno nesposobne. Ovo su pitanja koja su razmatrana na okruglom stolu u organizaciji lokalnog ombudsmana u Subotici, povodom međunarodnog dana ljudskih prava.

Prava osoba sa invaliditetom, u koje spadaju i deca sa posebnim potrebama, najugroženija su u Srbiji, ocenjuje subotički ombudsman. Na današnjem skupu, na kojem su se okupili predstavnici nevladinog sektora, raspravljalo se o unapređenju tih prava kroz prizmu rešavanja praktičnih problema u ostvarivanju prava na produženo roditeljstvo.

“Najveća odgovornost je tu na državi. Tu treba razraditi te sisteme i ja čak mislim, zato smo i pozvali nevladine organizacije jer tamo su ljudi i roditelji koji su upoznati sa potrebama i mogu ih lakše rešavati”, rekao je lokalni ombudsman Zlatko Marosuik.

A oni upozoravaju da treba naći model po kojem produženje roditeljskog prava ne znači nužno i oduzimanje poslovne sposobnosti.

“Mislim da bi smo trebali ići tim putem ostvarenja ljudskih prava i proširenja ljudskih prava, ma koliko to od ostalih traži povećano zalaganje, da pomogne osobama sa invaliditetom da pravilne odluke donesu za sebe”, kaže volonter udruženja “ZaJedno”, defektolog Vesna Gavrić.

S treće strane, kakve su posledice ukoliko do toga ne dođe, odnosno ukoliko osoba s posebnim potrebama, na primer, sklapa ugovore koji su štetni po njega.

“Ta lica imaju lične karte. Činjenica je da se produženja upisuju u matične knjige i u registar javnih nepokretnosti. Međutim, ukoliko odu da kupe, na primer, mobilni telefon, niko neće prepoznati da se radi o takvom licu. Taj mobilni telefon su predali nekome od poverenja, napravili su dug roditeljima koji su dužni da vrše nadzor”, iznela je jednu nedoumicu na koju pravni sistem za sada nema odgovor zamenica lokalnog ombudsmana Ljiljana Vuković Simić.

Okrugli sto je održan u sklopu obeležavanja dana ljudskih prava, koji je prethodnih godina obeležavan litetranim konkursom za srednjoškolce.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR