Projekat „Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom”

Projekat „Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom,”, koji za cilj ima olakšavanje uslova života osoba sa invaliditetom biće realizovan u narednom periodu kao rezultat saradnje Opštinske organizacije invalida rada Grada Subotice i Gerontološkog centra Subotica. Ovaj projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa 697.500,00 dinara za četiri meseca, koliko projekat traje.

ger

Usluge Pomoći u kući u koje spada održavanja higijene stanova korisnika usluga, pranje i peglanje veša, nabavka namirnica, pripreme obroka, plaćanje računa kao i pomoći u zadovoljavanju zdravstveno- preventivnih usluga biće besplatne tokom trajanja projekta za osobe sa invaliditetom. U periodu trajanja projekta tri osobe sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale Subotica, pružaće usluge pomoći u kući za osobe sa invaliditetom.

 

Direktor Gerontološkog centra Subotica, dr Nenad Ivanišević, rekao je da je ovaj projekat usmeren prevashodno na interes korisnika. „Mislim da je ovo jedan odličan primer kako gradske i pokrajinske, odnosno sve institucije mogu da nastupaju zajedno kada se radi o zajedničkom interesu korisnika. Ovo čini refleksi pravac razvoja socijalne zaštite, odnosno vanistitucionalna zaštita, Služba otvorene zaštite, Pomoć i nega u kući” – rekao je Ivanišević i dodao da će ova služba unutar Gerontološkog centra Subotica prevashodno stajati na raspolaganju osobama sa invaliditetom.

 

Član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite, Milimir Vujadinović, istakao je značaj ovo projekta, naročito u onom delu gde se naglašava da će usluga biti besplatna. „Grad će uvek stajati iza svih projekata koji donose konkretnu korist građanima Subotice“- rekao je Vujadinović.

 

Prema rečima predsednika Udruženja invalida rada, Stanka Nimčevića, u Subotici ima oko pet stotina osoba sa invaliditetom, mladih, bolesnih ljudi, i oko deset hiljada invalidskih penzionera koji su stari i iznemogli. „Za mene je danas veliki dan zato što se danas potpisuje ovaj ugovor, pa da mi nastavimo sa radom. Bitno je- ne pričati, nego raditi“- rekao je Nimčević.

 

Nakon realizacije ovog projekta, konkurisaće se na fond koji postoji u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkim i socijalnim pitanjima, koji je otvoren upravo za pomoć invalidskim organizacijama tokom cele godine, u cilju produživanja ove usluge.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR