Projekat “Preko Tise” uspešno realizovan

Svečano su uručene diplome predstavnicima pogranične policije, koji su u okviru prekograničnog projekta „Uspostavljanje mađarsko-srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi“ prošli tromesečnu osnovnu obuku za mađarski jezik. Projekat se realizuje u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, uz sufinansiranje Evropske unije, a u partnerstvu sa Neprofitnim javnim društvom d.o.o. Evroregionalna agencija za razvoj Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, Direkcijom za vodoprivredu Donjeg Potisja, Glavnom kapetanijom policijske Županije Čongrad i Skupštinom opštine Kanjiža.

Kurs mađarskog jezika za službenike na graničnim prelazima, pripadnike pogranične policije i državne službenike uspešno je položilo 60 službenika u Subotici, Kanjiži, Somboru i Bezdanu. Drugi deo projekta se odnosi na aktivnosti opremanja graničnog prelaza Kanjiža i nabavku određenih sredstava za nadzor bezbednosti i saobraćaja na Tisi.

– Ovaj projekat je započet pre dve godine i deo projekta se odnosi na aktivnosti koje se tiču prekogranične policiju. Izjasnili smo se prilikom pravljenja projekta da je učenje mađarskog jezika bitno. Pored toga, projekat obuhvata i opremanje Graničnog prelaza Kanjiža, kao i nabavku određenih sredstava za nadzor na Tisi. Zadovoljni smo kvalitetom obuke, a moram i da istaknem trsdicionalno dobru saradnju između naše i Mađarske policije i taj odnos samo nadograđujemo – rekao je predstavnik Uprave Granične policije, Milan Blanuš.

Policajci sa Mađarske strane granice učili su srpski jezik.Obuku policajcima u Srbiji držao stručni kadar Otvorenog univerziteta iz Subotice, rekla je podsekretarka u pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vesna Piperski Tucakov.

Srpska i mađarska policija imaju dobru saradnju, koja će u narednom periodu biti i poboljana otvaranjem zajedničke kancelarije sa mađarske strane Graničnog prelaza Horgoš. Druga aktivnost je organizovanje zajedničkih patrola za nadzor obe strane granice. Zpolicijabog toga je neophodno znanje srpskog i mađarskog jezika.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR