Pronevera kreditskih duznika

Iz gradskog Fonda za poljoprivredu u Subotici pronevereno je oko 1,2 miliona dinara. Milan Radak, referent u fondu, osumnjičen je da je zloupotrebio službeni položaj i protivpravno, uz pomoć referenta filijale „Agrobanke" u Subotici, prisvojio veću količinu novca, na štetu fonda i korisnika kredita.

Do sada je ustanovljeno da je ovom zloupotrebom oštećen 271 korisnik kredita tako što je uvećan kreditni dug koji treba vratiti banci. Protiv Radaka se vodi istražni postupak i on je privremeno suspendovan, dok je pomoćniku direktora u filijali „Agrobanke" direktor Jožef Kasa automatski dao otkaz.

Pronevera verovatno još ne bi bila ni otkrivena da se nije došlo do anuitetnog plana jednog korisnika kredita, koji je iz gradskog Fonda za razvoj poljoprivrede dobio kredit u decembru 2009. godine, gde je zapaženo da je zadužen sa 800 evra većim iznosom kad se uračunaju glavnica, kamata i troškovi kreditnog postupka, od realnog iznosa koji je trebalo da vrati. Daljom analizom anuitetnih korisnika kredita utvrđene su zloupotrebe u većem ili manjem iznosu kod gotovo svih od 271 korisnika.

– Razlika u anuitetima bila je prisutna kod svih. Nije velika, ali je prisutna. Tačne podatke još ne znamo. Budžetski inspektor pozvao je i finansijsku inspekciju MUP-a i timski rad na reviziji dokumentacije i analizi funkcionisanja Fonda, plaćanja i plasmana sredstava traje već nekoliko meseci – kaže Mirko Ostrogonac, šef Službe za poljoprivredu u Gradskoj upravi.

Već tri meseca sve nadležne službe „češljaju" poslovanje Fonda za razvoj poljoprivrede, a kako saznajemo, ispituje se poslovanje od 2004. godine, kako bi se utvrdilo o kolikoj je proneveri reč i kada su počele malverzacije sa uvećanim ratama kredita, koji su poljoprivrednici vraćali fondu, a čija je razlika završavala u tuđim džepovima. Milana Radaka je, tvrde, otkrila najpre aljkavost u radu.

– Najpre je uočena aljkavost u radu referenta koji je radio na poslovima u vezi sa Fondom za razvoj poljoprivrede. Predmeti nisu bili kompletirani, oni koji su završeni nisu uredno arhivirani i zbog toga je pokrenut disciplinski postupak. Negde u isto vreme otkrivena je zloupotreba u „Agrobanci" koja je opsluživala fond po pitanju bankarskih usluga, a i aljkavost referenta u fondu otkrila je druge aktivnosti koje zadiru u sferu zloupotrebe. Da bi se to potvrdilo i dokazalo gradonačelnik je odmah naložio budžetsku reviziju za kompletno poslovanje fonda od osnivanja 2004. godine – kaže Marija Ušumović-Davčik, načelnica gradske uprave u Subotici.



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

23 + = 31

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: