Prozori prvi korak Energetske efikasnosti

U Gerontološkom centru u Subotici zamenjeni su svi dotrajali prozori i vrata kako bi se što manje rasipalo energije. U planu je saniraranje kritičnih tačaka i postavljanje solarnih kolektora, kako bi ova socijalna ustanova bila primer uštede energije, okrenula se obnovljivim izvorima energije, a novac koji je ostao od štednje energije uložio bi se u razvoj Gerontološkog centra. Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike sa 2,5 miliona dinara.

Slika

– Novac koji smo dobili je dodeljen za završetak prve faze u kojoj je do sada obavljena zamena dotrajalih prozora i vrata u Gerontološkom centru. U sledećoj fazi je predviđeno da u saradni sa partnerima iz Slovenije realizujemo projekat otkrivanja kritičnih tačaka na kojima se gubi najviše energije. Pored toga, Fond za zaštitu životne sredine obezbedio je 150.000 evra za postavljanje solarnih panela na krovu zgrade, a mi smo za postavljanja sunčevih kolektora obezbedili 5 miliona dinara sopstvenih sredstava, a sve navedeno će dovesti do velikih energetskih ušteda – rekao je direktor Gerontološkog centra, Nenad Ivanišević.

Bitan aspekt energetske efikasnosti su svakako prozori. Ovaj naizgled svakodnevni pojam je od prevashodnog značajan za svako domaćinstvo, industriju i ukupnu energetsku efikasnost cele države. Prozori su najveći „trošači“ kroz koje se izgubi ogromna količina skupe energije. Oni su po svetskoj statistici prvi korak ka energetskoj efikasnosti koji preduzimaju kako velike industrije tako i domaćinstva i time ostvaruju uštedu i do 40%. Obezbeđivanje ili zamena prozora energetski
efikasnijim su najjednostavniji metod za smanjenje računa za toplotnu i električnu energiju i upravo se preduzimaju kao prvi korak usled jednostavne procedure koju zahtevaju u odnosu na druge načine uvođenja energetske efikasnosti.
Što bolje razumemo koliko su prozori značajni i obavestimo se oko načina pravilnog korišćenja,utoliko pre ćemo momentalno početi da utičemo na svoj mesečni račun za energiju, i da povećamo energetsku sigurnost svog doma, zajednice i cele države.

Kako poboljšati energetsku efikasnost?
• primenite integralno energetsko projektovanje za uštede tokom celog životnog ciklusa u novim ili rekonstruisanim zgradama
• zamenite svetiljke energetski efikasnim
• koristite i/ili ugradite sisteme upravljanja (npr. programator, sobne termostate i termostatske regulacione ventile za regulaciju grejanja prostora u zgradi)
• zamenite kotlove za toplu vodu koji rade na tečna goriva gasnim kondenzacionim kotlovima sa radijatorima
• zamenite prozore energetski efikasnim (sa dvostrukim staklima i višekomornim profilima)
• koristite specijalna nisko-emisiona stakla kad god je to prikladno, pre svega, u zgradama tercijarnog sektora
• ugradite odgovarajuće spoljne uređaje za zasenjivanje
√ horizontalne uređaje na otvorima okrenutim ka jugu
√ vertikalne uređaje za zasenjivanje (roletne, žaluzine, šalone) na otvorima okrenutim
prema istoku i zapadu
• preprojektujte sisteme prozora, ugradite kontrolu bljeska i druge odgovarajuće sisteme ( npr. reflektore svetlosti),
• projektujte prostore sa poboljšanim uslovima dnevne svetlosti • uradite dodatnu izolaciju u omotaču zgrade
• preprojektujte spoljne prostore prema bioklimatskim kriterijumima, kontrolišite mikroklimu
• u kancelarijama i drugim komercijalnim zgradama ugradite sisteme za upravljanje energijom
• ugradite sisteme za hlađenje
• koristite daljinsko grejanje za stambene blokove ili komplekse zgrada
• koristite i/ili ugradite sisteme sa fotonaponskim ćelijama na krovove zgrada, zidove,
spoljne prostore itd.
• dodajte/integrišite pasivne solarne sisteme na postojeće zgrade (staklene verande, Trombove zidove, itd.)
• primenite urbanističko planiranje za očuvanje energije i integraciju OIE (obnovljiovih izvora energije).KOMENTARI

  1. Gost kaže:

    Uskoro ce vest biti i da su zamenjene cesme u kupatilim pomenutog centra jer se time stedi voda koja iz rdjavih cevi kaplje.

OSTAVITE KOMENTAR