Radite u ministarstvu!

Otvoriće se novi kulturni centar u Subotici kao rezultat četiri uspešne aplikacije na konkursima Evropske Unije, koji će funkcionisati kao izmeštena kancelaria Ministarstva za kulturu. To je rečeno ljudima kojima je ponuđen posao u ovoj novonastaloj ustanovi. Za razne dozvole za rad, platili su više hiljada evra, još u prvoj polovini prošle godine. Od tada ni para, ni posla, tim projektima EU u bazi podataka Evropske Unije nema ni traga, šta više, na jednom od dokumenata je čak i pečat ministarstva falsifikovan.

get_img

Subotičko udruženje Sub-media je zahvaljujući donaciji ECC-a, European Cultural Center, i CEP-a, Creative Europe Programme, osnovalo savremeni kulturni centar u Subotici – glasi vest objavljena na sajtu www.subotica.com, 14. februara 2015. godine. Prema tekstu udruženje je već tada imalo 35 članova sa licencom, imali su dozvolu za rad, a neki od njih su bili vlasnici priznanja od izuzetne važnosti. Tekst citira direktora, Vitomira Tešanovića, koji je sa ponosom najavio da će godišnji finansijski fond pokriti plate svih zaposlenih kao i honorar za 15 saradnika.

Nikola Bačić, saradnik za odnose sa javnošću Sub-medie, je, prema tekstu, izjavio da žele da izgrade kvalitetan i sadržajan kulturni život u Subotici, i time da spreče odlazak mladih iz Subotice. U februaru prošle godine je još najavljeno da će krajem meseca započeti sa radom, da će u radnom odnosu biti 35 osoba, ali će se njihov broj kasnije povećati. Bačić se posebno zahvalio ministarstvu kulture i ministarstvu za rad i zapošljavanje za podršku.

Prema najavama, novi kulturni centar planira da ostvari četiri velika projekta u Subotici, a to bi bile takozvane grinfild-investicije – želi da se osnuje umetnička akademija sa pet smerova, medija centar, da se izgradi letnja scena, renovirale bi se stare crkve izgrađene od drveta, a jedna takva crkva bi se i sagradila u Subotici. Bačić je, kao gost Kulturnog dnevnika RTS-a, 27. februara 2015. godine, govorio o ovoj inicijativi koja do dana danas nema nikakvog vidljivog traga u Subotici.

MALA LICENCA I VELIKA LICENCA

U proteklom periodu, između objavljivanja dva materijala, više osoba je dobilo ponudu da radi u novom kulturnom centru. Jedna od njih je Aniko Matuzik iz Čantavira, koja je za Mađar so ispričala kako ju je potražio poznanik i rekao joj da se može priključiti ovoj inicijativi.

get_img (1)

– Rekao je da je to inicijativa podržana od strane ministarstva za kulturu, da postoji takozvana mala i velika licenca koja se mora dobiti, da jedna košta 2.000, a druga 3.000 evra. Rekli su da će to biti neka vrsta „ćerke firme” ministarstva, u Subotici, gde će svi dobiti posao srazmerno školskoj spremi – priča Aniko koja je tada bila na porođajnom. Ranije je radila u osnovnoj školi u Čantaviru, tadašnje obećanje je glasilo da će tokom leta započeti rad, te je tako da rešila da se ni ne vrati u školu, već da nakon isteka porodiljskog odsustva počne da radi tu.

get_img (2)

Aniko je nakon toga isplatila pare za grupu koja je trebala da se zaposli, održali su i nekoliko sastanaka i pokazali im treći sprat subotičke centralne zgrade Vojvođanske Banke govoreći da će tu biti uređene kancelarije.

– Pojavio se muškarac, S.S, koji je navodno saradnik ministarstva, a dobijala sam i mejlove od njega – priča Aniko. Naravno, onima kojima je obećano zaposlenje od tada nisu ni počeli da rade. Poslednji put je 28. novembra prošle godine stigao mejl u kojem je bilo reči o tome da se počinje sa radom, a od tada više uopšte ne stižu elektronska pisma – dodaje Aniko.

Zainteresovani su potpisali ugovore o radu, a pokazani su im i drugi dokumenti koji su trebali da dokažu kako sve ide po planu, ali kopije ovih dokumenata niko nije dobio. Aniko je svoj primerak fotografisala. Iz dokumenta se vidi da će ona raditi kao „samostalni stručni saradnik za informativno-dokumentacione poslove” a plata će joj iznositi čitavih 66.300 dinara plus još 8.600 dinara.

Aniko je u našem prisustvu nazvala dotičnog S.S. koji joj je rekao da posao počinje u roku od dve nedelje, a da se sada trenutno renoviraju prostorije. Na pitanje gde je tačno ta kancelarija, odgovorio je da je to tajna, o kojoj on ne sme da govori.

ČUDNI KONKURSI EVROPSKE UNIJE

U vlasništvu nam je dokument koji se odnosi na planove i ciljeve subotičkog udruženja Sub-media iz Subotice, za narednih deset godina. Tim dokumentom se više puta poziva na saradnju sa organizacijom European Cultural Center i mrežom Creative Europe koji sadrži i registracione brojeve odobrenih projekata za navedena četiri programska cilja.

get_img (3)

Proverili smo veze prema EU i ne moramo ni reći da priča nije podržana ni od koga. European Cultural Centre, kako je pravo ime, a ne Center, kako je naznačeno na više mesta, je udruženje sa sedištem u Veneciji, a registrovano u Holandiji. Među projektima objavljenim na njihovom sajtu se ne nalazi ništa slično onome o čemu je ovde reč, a među partnerima se ne može naći ni Sub-media, a ni bilo koja druga organizacija iz Srbije. Izjavu od strane ECC za nas je dao René Rietmeyer koji je rekao da nemaju nikakvu saradnju sa udruženjem Sub-media.

Što se tiče programa Creative Europe, to je zapravo inicijativa EU, čiji je cilj očuvanje raznolikosti i tradicije evropske kulture i povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih grana, a budžet joj je, za period od 2014. do 2020, ukupno 1,46 milijardi evra. Na internet stranici se mogu naći svi odobreni projekti, po datumu, imenu i registracionom broju. Ni među ovim projektima nismo našli ništa slično onome o čemu je do sada bilo reči, kao niti jedan jedini projekat koji bi se ostvario u Srbiji. Konkurse smo pogledali i u bazi podataka koji sadrži odobrene projekte Evropske Unije, ali ni tu nismo našli ni traga od četiri ranije pomenute ideje.

FALSIFIKOVANI PEČAT I PRIJAVA

Što se druge linije, saradnje sa ministarstvom kulture, tiče i tu smo našli interesantne stvari. U našem vlasništvu je dokument od deset stranica. To je neka vrsta rešenja koje govori o tome da je komisija, formirana od strane ministarstva, za navedenu osobu i za njegov rad u kulturi dodelila priznanje od izuzetnog nacionalnog značaja. Ovaj dokument sadrži pregršt nekonsekventnih i netačnih navoda. Na početku stoji logo i ime ministarstva, ali ovo poslednje u čak netačnoj formi. Na dokumentu stoji da je to papír Ministarstva za kulturu, informisanje i informativno društvo. Informativno društvo ne pripada ovom portfelju za mandat nekoliko poslednjih vlada. Ministarstvo sa tim nazivom je postojalo, isključivo, izmeđi 2011. i 2012. godine, u vladi Mirka Cvetkovića, kada je ministar bio Predrag Marković iz G17. U dokumentu se nalazi i sastav komisije koja je donela rešenje, a na poslednjoj stranici stoji potpis predsednika komisije. I na prvoj i na poslednjoj strani se nalazi pečat ministarstva, a napisano je i da je otvoren konkurs za državne službenike koji će raditi u kancelariji ministarstva u Subotici, pod nazivom Sub-media.

get_img (4)

Sa pitanjima smo potražili i ministarstvo kulture, koje je bilo otvoreno za razgovor i slobodno možemo reći da su celu priču primili sa zaprepašćenjem.

Iz odgovora koje je ministarstvo dalo ispostavlja se da ministarstvo nije pružilo nikakvu podršku udruženju Sub-media iz Subotice, tokom 2015. godine ni na polju kulture, ni na polju informisanja, a ne postoji ni radna jedinica ministarstva pod nazivom „Sekretarijat za ministarstvo, Vlajkovićeva 3, Beograd”, što takođe stoji u pomenutom rešenju. Shodno tome, ovaj sekretarijat nema ni subotičku ispostavu, pod imenom Sub-media. Ministarstvo je saopštilo i da ministarstvo 3. avgusta prošle godine nije donelo nikakvo rešenje o dodeli priznanja od izuzetne nacionalne važnosti za radnike na polju kulture uopšte – kako je to u rešenju napisano.

Dobili smo i pečat koji ministarstvo koristi, a koji na više tačaka pokazuje nepodudarnosti sa pečatom koji stoji na dokumentu dobijenom od strane Sub-medie. Državni grb nije identičan – na jednom pečatu stoji rimski broj I, a na drugome rimski broj II, nisu identični tipovi slova, a i boja im je drugačija.

Ministarstvo za kulturu i informisanje je na osnovu naših pitanja i na osnovu dokumenata dobijenih od nas 30. maja 2016. godine podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca Osnovnom tužilaštvu u Subotici, i to po dve tačke: zbog krivog predstavljanja kao zvanična lica i zbog sumnje falsifikovanja dokumenata.

get_img (5)

GRAD NEMA NIKAKVA SAZNANJA

U vezi celog slučaja, potražili smo i subotičkog gradonačelnika Jenea Maglaija koji je rekao da lokalna samouprava nije potpisala nikakav ugovor sa udruženjem Sub-media, u vezi prekograničnih projekata ili projekata vezanih za evropske fondove, i rekao je da je krajnje neozbiljno da bez zvanično date punomoći bilo ko sa takvim stvarima istupa u javnost.

– Ne znam, ko vodi ovo udruženje, ne znam o kakvim projektima se radi. Jedno je sigurno – grad Subotica ne učestvuje u realizaciji istih – izjavio je gradonačelnik naglašavajući da bi se ovakvi projekti mogli ostvarivati jedino ako bi udruženje imalo zvaničnu punomoć ili pismeni ugovor sa lokalnom samoupravom ili sa nekim državnim organom. Takav dokument, međutim, prema našim saznanjima ne postoji.

NE DAJU IZJAVE

„Program direktora Vitomira Tešanovića je European Cultural Center, tačni naziv: Centre – prim. aut, prihvatio u novembru 2014. jer se isti temelji na konkretnim rešenjima, jer je realan i merljiv i zbog toga je svrstan u program rada ECC-a” – piše u već pomenutom planu rada za narednih deset godina.

Prema podacima koji se mogu naći u registru preduzeća, udruženje Sub-media je registrovano 30. januara 2015. godine sa sedištem u Subotici, Rudićeva 6, a njegov predstavnik je Vitomir Tešanović. Ovi podaci su zanimljivi i zbog toga što je, prema istim, ECC njihov program prihvatio dva meseca ranije nego što je udruženje uopšte registrovano.

Sa svojim pitanjima smo potražili i Vitomira Tešanovića, ali on nije hteo da nam odgovori. Rekao je da će da izađe u javnost čim startuje projekat.

Nabavili smo i listu mejlova, putem kojih su zainteresovane nadležni od strane udruženja informisali o pregovorima sa ministarstvom, o početku rada i putem kojih su ljudi pozivani na sastanke. Na ovoj listi se nalazi ime više od trideset osoba, ali se ne zna koliko njih je zaista upleteno u sva ova dešavanja, a prema pojedinim procenama ih je više od šezdeset. Oni su potpisali izjavu o čuvanju tajne i zbog toga mnogi od njih nisu imali hrabrosti da ispričaju svoju priču, a nekolicina njih se još uvek nada da će priča ipak krenuti i da će oni početi da rade. U cilju da celu priču sagledamo što potpunije, molimo sve koji imaju bilo kakve informacije o slučaju, da se javi na mejl: bajtai@magyarszo.com.

 

Magyar szo

 KOMENTARI

 1. Lenin kaže:

  Kako naivni pale na dobru platu.Meni jedan žuti sroljo nudio posao radnika održavanja u državnoj instituciji.Mesečna plata u to vreme oko 40.000 dinarčića,plus premija na kraju svakog kvartala.Za uslugu je tražio 2.000 evra.Ja sam se raspitao i začudo,jeste bilo u planu da će se za dve tri nedelje biti raspisan konkurs,jer stari radnik ide u penziju.U to vreme sam radio kod kineza za 14.000 dinara mesečne plate i to svaki dan.Na brzinu sam počeo tražiti da dobijem na zajam te pare,ali pošto ja nemam baš neke bogate prijatelje,ostao na tome da će mi žena dići kratkoročni keš kredit,ali prije toga ću probati žutom srolji ponuditi 4.000 evra,sa time da ću mesečno odplaćivati po 200 od plate.Tu smo zastali.I bolje,jer sam kasnije doznao da već mesecima prije se znalo ko će na to radno mesto.Posinak alkoholičar jednog žutog funkcionera.Da se nisam raspitivao,bili bi kraći za 2000 evra.Ili bi prošao kao naš poznanik koji je samo pola dobio nazad,a pola već godinama čeka.

 2. Moje ime kaže:

  BizMismen. Sa druge strane, prosto je neverovatna količina naivnosti ljudi koji su za to dali i novac.

 3. bordzija kaže:

  Dok ima ovaca, biće i šišanja… 🙁

 4. prevara kaže:

  i bas kada je ova prica dospela u javnost i kada su neki od upletenih u pricu o istoj progovorili, gospodin Tesanovic odlazi iz zemlje… kakve su uopste mogucnosti da projekat zazivi, kada on kao zvanicni i jedini zastupnik Sub medie napusta Srbiju… nadam se da ce krivicna prijava Opstinskom tuzilastvu rasvetliti i ostala imena osoba koje su zavarale toliki broj ljudi i falsifikovali toliki broj dokumenata i pecata… a sto se tice naivnosti ljudi, nazalost, veliki je broj onih koji su uvuceni u pricu od strane najboljih prijatelja pa cak i clanova poorodice, i cije je poverenje zestoko izigrano…

 5. stormwatch kaže:

  @Lenin

  Lenine, ako ste toliko posteni onda niste ni smeli razmisljati da platite nekom da vam nadje posao, jer takvi poslovi su uvek iskljucivo na nogama od vetra.

 6. bac vranje kaže:

  ima ona narodna ko o cemu vojnik o skracenju… ne bi dalje ,a ako se neko i prepozna onda sve govori o postenju prepoznatog

 7. Mister No kaže:

  Firme koje posreduju između poslodavca i radnika uzimaju svoj procenat od bruto zarade radnika u slučaju legalnih kombinacija . Procenat je vidljiv u nekom obliku na platnom spisku ako se ne varam . Sumnjive kombinacije tipa brate prijatelju lako ćemo uglavnom počinju kada posrednik traži pare unapred i najčešće ne završavaju dobro. Imam slično iskustvo , opekao sam se i oprezan sam.

 8. Lenin kaže:

  @stormwatch
  Ne znaš ti moju lepšu polovinu.Ako nije po njenom,onda mi ne gine mesec dana bez tona.Mislim ponekad mi dobro dođe,ali šta je ako mi treba nešto?! 🙂

 9. TT kaže:

  Postenog coveka nemozes prevariti

 10. Prika kaže:

  Svi ovi su mislili da ce dobro proći i u tajnosti dogovarali „velike“ pare za ništa. Za smešan posao za koji nemaju kvalifikacije. Sad kad je sve propalo oni izlaze u javnost, pričaju da su izigrani itd… Sta bi bilo da su zaista dobili ovaj posao? Ćutali i smejali se nama koji posteno radimo za nase plate. Uopste ih ne zalim. Baš bih voleo da vidim strukturu i obrazovanje ljudi koji su se prijavili za ovaj posao (btw, konkurs nisam video, sve je išlo daj pare i ima da bi bude lepo)…

OSTAVITE KOMENTAR

41 + = 50

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: