Raspisan izbori za poslanike Skupštine AP Vojvodine

Načelnik Gradske uprave Grada Subotice obaveštava građane sa teritorije Grada Subotice da su raspisani izbori za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 24. april 2016. godine.

Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 22. marta 2016. godine.

Građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak – deo za teritoriju Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka na način i po postupku utvrđenom zakonom.

biracki spisak

O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu nadležni Organ odlučuje u roku 24 časa od prijema zahteva.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu i podnošenje zahteva za promenu u istom, ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Pravo da bira poslanika i da bude biran za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine ima građanin državljanin Republike Srbije koji je navršio 18 godina života, poslovno je sposoban i ima prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Nakon donošenja Odluke o raspisivanju predstojećih izbora Gradska uprava Grada Subotica izvršiće upis svih maloletnih lica za koje poseduje podatke i koja izborno pravo stiču najkasnije na dan održavanja izbora.

Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, a boravište na teritoriji Grada Subotice) nemaju biračko pravo na izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Jedinstveni birački spisak zaključuje se 08. aprila 2016. godine u 24,00 časa.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska Ministarstvo nadležno za poslove uprave, vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) na način i po postupku utvrđenom zakonom sve do 72 časa pre dana održavanja izbora.

Zahtev za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Beograd, odnosno Gradskoj upravi Grada Subotice.

O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvo na način i po postupku propisanim Zakonom donosi Rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

Građani Grada Subotice mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak za područje Grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte, a prema sledećem rasporedu:

ZA NASELJENO MESTO SUBOTICA:

Svakog radnog dana od 7,00 do 17,00 časova, subotom i nedeljom od 8,00 do 12,00 časova u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 08. aprila 2016. godine do 24,00 časova kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

ZA PRIGRADSKA NASELJENA MESTA:

BAJMOK I MIŠIĆEVO – U prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova

BAČKI VINOGRADI -U prostorijama Mesne kancelarije Bački Vinogradi, utorkom i petkom od 7,00 do 15,00 časova.

BIKOVO – U prostorijama Mesne kancelarije Bikovo, sredom i petkom od 7,00 do 15,00 časova.

ČANTAVIR, BAČKO DUŠANOVO I VIŠNJEVAC – U prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova.

DONJI, GORNJI TAVANKUT I LJUTOVO – U prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova.

ĐURĐIN – U prostorijama Mesne kancelarije Đurđin, ponedeljkom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 časova.

HAJDUKOVO – U prostorijama Mesne kancelarije Hajdukovo, ponedeljkom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 časova.

KELEBIJA – U prostorijama Mesne kancelarije Kelebija, sredom i petkom od 7,00 do 15,00 časova.

MALA BOSNA – U prostorijama Mesne kancelarije Mala Bosna, ponedeljkom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 časova.

NOVI ŽEDNIK – U prostorijama Mesne kancelarije Novi Žednik, ponedeljkom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 časova.

PALIĆ – U prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova.

STARI ŽEDNIK – U prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom, sredom i petkom od 7,00 do 15,00 časova.

ŠUPLJAK – U prostorijama Mesne kancelarije Šupljak, sredom i petkom od 7,00 do 15,00 časova.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

23 + = 27

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: