Reciklaža budućnost

U Regionalnoj privrednoj komori prezentovan je Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da do kraja godine organizuju prikupljanje i recikliranje do pet odsto svoje ambalaže. Primedbe operatera odnosile su se na tekst zakona koji propisuje da fizička lica više ne mogu da sakupljaju otpad i operateri od njih ne mogu da otkupljuju plastiku, papir i staklo.
Srbija se opredelila za model prikupljanja i recikliranja ambalažnog otpada koji postoji u zemljama Evropske unije, a tu problematiku regulisao je Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je u Srbiji stupio na snagu u maju prošle godine. Ideja je da se primeni sistem upravljanja ambalažnim otpadom u saradnji sa komunalnim preduzećima.
Cilj je da se primene savremeni principi sortiranja otpada, organizuje upravljanje otpadom i izdaju dozvole za njegovo upravljanje.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

2 + 4 =