Regionalna deponija se gradi za 2 godine?

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na Bikovačkom putu dva kilometra od naselja Orom. Posle više predloga i rasprava pet opština – Ada, Mali Iđoš, Bačka Topola i Čoka, kao i grad Subotica usaglasili su se da se objekat gradi na državnom poljoprivrednom zemljištu treće klase. U preduzeću Regionalna deponija kažu da je pokrenut postupak za prenos prava korišćenja zemljišta koja je namenjena za izradu deponije bez naknade.

Slika

Objekat će se graditi na 40 hektara državnog zemljišta. Sporazum o izgradnji zajedničke deponije 6 opština potpisan je 2007. godine kao najbolje rešenje za problem otpada.
U toku su radovi na izradi geodetskih, klimatskih, hidroloških i geotehničkih podloga. Ovim istraživačkim radovima bi trebalo da se pokaže kakvog su kvaliteta zemljište, nivo podzemnih voda i slično. Republički fond za zaštitu životne sredine za ovaj posao je obezbedio 5,5 miliona dinara, a posao obavlja novosadska firma Hidrozavod. Rezultati pomenutog istraživanja će biti polazna tačka za izgradnju Idejnog projekta sa studijom opravanosti koja košta deset miliona dinara. Republički fond će izdvojiti 2, a Međunarodna finansijska korporacija koja je članica grupacije Svetske banke 8 miliona dinara.
Prvi vidljivi radovi na izgradnji regionalne deponije mogu se očekivati tek za dve godine. U preduzeću kažu da traže strateškog partnera, kako bi što pre prikupili dokumentaciju i počeli izgradnju objekta

Slika

Plan detaljne regulacije naručio je grad i finansira se iz gradskog Fonda za zaštitu životne sredine. Potrebno je još dobiti lokacijsku dozvolu, zatim izraditi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, Javni uvid i javna rasprava o Studiji, zatim državna revizija idejnog projekta i slično.
Nova deponija je projektovana po evropskim standardima, koštaće 30 miliona evra i moći će da prihvati 80.000 tona otpada, dok je njen rok trajanja predviđen na četiri decenije. Prema projektu "Hidrozavoda", u okviru deponije jedan deo otpada će se reciklirati kao sekundarna sirovina, dok će organski otpad biti prerađen kroz postupak kompostiranja. Projekat predviđa i sabirni centar u kojem će biti sakupljan elektronski i električni otpad, zatim preradu građevinskog otpada, kao i mogućnost izdvajanja metana. Deponija će imati i prečistače otpadnih voda, a svaka opština transferne centre u kojima će se obavljati primarno razvrstavanje otpadnog materijala, i zatim prebacivati u centralnu deponiju.

Sandra IrševićKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + = 10

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 10 + 9 ?
Please leave these two fields as-is: