Regionalno rešenje imperativ za zaustavljanje ilegalne imigracije

Zapadni Balkan, kao tranzitni region na putu ka zemljama EU nastavlja da se suočava sa porastom broja migranata koji ilegalno prelaze granice, kaže Međunarodna organizacija za migracije. Analitičari ukazuju da je saradnja najbolji način za rešavanje tog regionalnog problema.

 

– Smatra se da je integrisani regionalni pristup najbolji način za hvatanje u koštac sa pitanjem migracije – kaže Trpe Stojanovski, direktor Inicijative za migracije, azil i izbeglice, u izjavi za SETimes. – Stvaranje opštih pravila u proceduri sticanja azila, zasnovanih na poštovanju ljudskih prava u skladu sa međunarodnim zakonima, takođe je važno.

 

– Ilegalna migracija predstavlja jednu od glavnih bezbednosnih pretnji za region, zbog povezanosti sa trgovinom ljudima, drogom i oružjem – kaže Brankica Grupković, predstavnica Međunarodnog centra za razvoj migracione politike za Srbiju i Crnu Goru.

 

Broj ilegalnih migranata značajno se povećao od 2009. godine, kada se pojavio novi tip ilegalne migracije – sekundarna migracija iz Afrike i Azije u EU.

 

– Region je suočen sa vrlo složenim migracionim scenariom, ne samo zbog svog geografskog položaja i guste saobraćajne infrastrukture, nego i zbog raznih socio-ekonomskih i političkih faktora. Fenomen ilegalne migracije kroz region, kao kapiju ka Evropskoj uniji, trenutno je u fokusu i regiona i zemalja EU -rekao je Grupković.

 

Najnoviji podaci srpske granične policije pokazuju da je preko 1.000 ljudi pokušalo da pređe srpsku granicu ilegalno, a otprilike 14.000 je otkriveno dok je ilegalno prelazilo carinsku zelenu liniju u 2012. godini. Većinu ilegalnih migranata protiv kojih je srpska granična policija podnela prijave čine državljani Avganistana i Pakistana.

 

Najduža granica u Bosni i Hercegovini (BiH) je ona sa Hrvatskom, skoro 1.000 kilometara. Saradnja između te dve zemlje je neophodna, ali predstojeće pridruživanje Hrvatske predstavlja izazov za obe zemlje.

 

– Saradnja između granične policije i hrvatske policije postoji na svim nivoima. Priprema novog sporazuma o graničnom saobraćaju, koji će biti kompatibilan sa standardima EU, u toku je. Protokoli sa Hrvatskom vezani za zajedničke patrole, službenike za vezu, zvanične timove za tranzit i istraživanja, koristiće se i dalje – rekao je direktor Granične policije BiH Vinko Dumančić.

arhivski snimak

 

Crna Gora i Makedonija od 2007. imaju bilateralni sporazum vezan za transnacionalni kriminal, trgovinu ljudima i ilegalnu migraciju. Saradnja se odvija preko razmene informacija i dokumentacije.

 

Međutim borba protiv problema ilegalne migracije trebalo bi da bude fokusirana na jačanje kontrole na granicama i na unapređivanje saradnje duž ruta ilegalne migracije.

 

To uključuje uspostavljanje usklađenog pravnog okvira, zajedničke napore na polju osmišljavanja i sprovođenja programa za rešavanje ilegalne migracije u sklopu ukupnog upravljanja migracijama, zajednički analitički rad između zemalja učesnica i razmenu rezultata obaveštajnog rada.

 

Portparol makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski rekao je za SETimesda se ministarstvo hvata u koštac sa bezbednošću granice kako bi sprečilo ulazak ilegalaca u Makedoniju.

 

– Radimo na otkrivanju osoba koje se već nalaze u Makedoniji i na njihovom deportovanju u zemlje iz kojih su došli, kao i na otkrivanju osoba umešanih u međunarodno krijumčarenje ljudi. Trenutno je podignuto 40 krivičnih prijava protiv 70 takvih osoba. Ovaj problem je i dalje naš veliki prioritet – rekao je on.

 

Ali, Kotevski podseća da granice ne mogu potpuno da se zatvore i da je Makedonija, pored toga, na glavnom tranzitnom putu ka Evropi.

 

– Saradnja sa policijama na Balkanu je intenzivna u tom pogledu. Sproveli smo više zajedničkih akcija sa srpskom policijom i sarađujemo sa bugarskom, albanskom i kosovskom policijom. Ipak, uprkos preduzetim merama, ilegalci pronalaze nove načine i mesta za putovanje – rekao je Kotevski.

 

SETimes.comKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR