Saradnja Ekonomskog fakulteta i Slobodne zone u Subotici

Saradnja između obrazovnih institucija i prakse, odnosno nauke i privrede je neophodna kako bi se visoko tehnološkim kompanijama u Srbiji obezbedila odgovarajuća i kvalitetna radna snaga. Ta ideja je dovela do saradnje Slobodnih zona, gde kompanije posluju, i pojedinih fakulteta.

https://gradsubotica.co.rs/wp-content/uploads/2015/05/mali-bajmok-industrijska-zona-privreda-1.jpg

Ekonomski fakultet u Subotici je nadavno bio domaćin predstavnicima svih Slobodnih zona koje posluju u Srbiji. Na tom skupu je istaknuta potreba intenzivnije saradnje obtaznovnih usranova sa privredom, kako bi, konkretno fakulteti znali koje veštine i znanja svršeni studenti treba da poseduju kako bi bili konkurentni na tržištu rada, i kako bi bili zanimljivi kompanijama koje posluju u okviru Slobodnih zona. Konkretno, Ekonomski faultet već ima odličnu saradnju sa Slobodnom zonom Subotica, koja se ogleda u konkretnom radu studenata u stranim kompanijama koje rade u zoni.

„I te prakse sada više nisu prakse koje su pro forme ili samo prakse gde se neki od naših studenata upoznavaju sa procesom rada. To je sada već prešlo u situaciju da mi imamo plaćene prakse, da im je to na neki način već ulaznica. Znači nije samo volonterski rad od samog početka, već u tom periodu ulaze u proces rada i ukoliko se na kraju krajeva uklope u kolektiv, i zadovolje neke kriterijume, dobijaju priliku za zaposlenje”, objašnjava prof.dr Nebojša Gvozdenović, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Izvor: RTV

Slobodna zona u Subotici inače obeležava 25 godina rada. Jedan od strateških ciljeva tog privrednog društva jeste intenzivnija saradnja obrazovnih ustanova i visoko kvalitetnih i stručnih kompanija, sa visoko tehnološkim dostignućima, koje posluju u okviru Slobodne zone u Subotici.

„Smatramo da samo verifikacija naučnih rezultata u privrednom životu daje puni smisao nauci, a isto tako povratna sprega privrede na nauku daje mogućnost nauci, i smernice u kom pravcu treba da ide dalje. Iz tih razloga mislimo da je ovo partnerstvo strateški važno, i za Slobodnu zonu Subotica, i za Ekonomski fakultet u Subotici, jer ćemo na taj način obezbediti da Ekonomski fakultet, na osnovu informacija koje dobija od naših korisnika, obrazuje visokokompetentne kadrove, sa kompetencijama koje mogu da zadovolje savremene tržišne potrebe”, ističe Saša Gravorac, direktor Slobodne zone u Subotici.

Kao rezultat intenzivnije saradnje, Ekonomski fakultet i Slobodna zona u Subotici će zajednički organizovati naučno-praktični skup na najvišem nivou, koji će se održati u maju 2022.godine.

RTVKOMENTARI

  1. Mali bajmok kaže:

    On je direktor Slobodne zone Subotica, ja sam ga pre neki dan isterala iz svog dvorista u koje je usetao bezobrazno i bez najave

OSTAVITE KOMENTAR

+ 73 = 74

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: