Sekopak dobio dozvolu upravljanja amabalažnim otpadom

"Sekopak", društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, postalo je prvi operater sistema upravljanja amabalažnim otpadom u Srbiji. Ministrastvo životne sredine i prostornog planiranja izdalo je dozvolu "Sekopaku" na 5 godina. Ovime se omogućava nastavak započete izgradnje sistema za primarnu selekciju ambalažnog otpada i u Srbiji i ispunjavanje nacionalnih ciljeva koje je propisala država za 2010. godinu od 5% ukupnog ambalažnog otpada.

U tom periodu "Sekopak" će vršiti sakljupnje svih vrsta ambalažnog otpada (plastiku, papir, staklo, metal i drvo), a u saradnji i podeli odgovornosti sa lokalnom samoupravom i privatnim sakupljačima koji imaju dozvole za rad će graditi sistem za upravljanje ambalažnim otpadom. To podrazumeva definisanje glavnih vrsta otpada kojim će se upravljati, način i učestalost sakupljanja, broj i lokacije mesta na kojima će se to vršiti, vrste i kapaciteti opreme koja će se koristiti kao i drugih segmenata neophodnih za uspostavljanje efikasnog sistema.

– Sekopak, kao organizacija odgovornih kompanija koje plasiraju robu široke potrošnje na tržište Srbije, trudiće se da razvojem sistema da podršku razvoju licencirane domaće reciklažne industrije i sakupljačke mreže. Poslovanje će se odvijati po neprofitnom principu što znači da Sekopak neće vršiti raspodelu nenamerne dobiti svojim osnivačima već će se sva sredstva uložiti u sistem sakupljanja – istakla je Rebeka Božović, generalni sekretar Sekopak-a.

Sekopak je do sada potpisao ugovore o saradnji na polju upravljanja ambalažnom otpadom sa loklanim samoupravama i komunalnim preduzećima u Nišu, Leskovacu, Čačku, Gornjem Milanovacu, Subotici i Somboru.

Sekopak stekao pravo korišćenja znaka "Zelena tačka"

Izvor: EkapijaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

36 + = 40

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: