Sledeće nedelje zaseda lokalni parlament

Danas je održana 95-ta sednica Gradkog veća.Pred članovima se našlo 54 tačke dnevnog reda.
Članovi Gradskog veća usvojili su predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Iz budžeta je ove godine za ovu namenu izdvojeno četiri miliona dinara, a očekuje se još toliko novca za programe subvencija pri zapošljavanju od Ministrarstva ekonomije i regionalnog razvoja.Najugoženije grupe i najteže do posla dolaze žene, Romi, osobe sa invaliditetom i mladi. Predlogom Odluke o lokalnom akcionom planu zapošljavanja uhlebljenje može da pronađe oko 40 lica koja pripadaju navedenim grupama.

Pored toga, usvojeni su programi rada javnih i komunalnih preduzeća.

Predstavnici nacionalnih saveta Mađara, Bunjevaca, Hrvata i Roma dali su predloge koje su ustanove za njih od posebnog značaja za očuvanje njihovog identiteta i gde su zainteresovani da imaju po člana u upravnom odboru. Članovi gradskog veća usvojili su predlog odluke da se u ustanovama Gradska biblioteka, Muzej, Narodno pozorište, Dečje pozorište i “Kostolanji Dežu” zainteresovani nacionalni saveti daju po jednog objedinjenog člana za upravni odbor.

Članovima veća predstavljen je i program Fonda za zaštitu životne sredine grada u iznosu od 108 miliona i 300 hiljada dinara, stim da je grad obezbedio 47 miliona dinara, a iz predhodne godine je preneto više od 60 miliona dinara. Sve odluke veća biće upućene na usvajanje odbornicima lokalnog parlamenta 24.februara.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 32 = 38

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: