Sporna objava spiskova poreskih dužnika

Nakon što je lokalna poredska administracija u Subotici uklonila sa gradskog sajta spisak dužnika iz prvog kvartala ove godine u ovom gradu očekuju i mišljenje Ministarstva finansija o ovom slučaju. Spiskove fizičkih dužnika na svojim internet portalima imaju i drugi gradovi, kao što su Pančevo, Zrenjanin i Vršac.

 

"Nalaže se Gradu Subotici da u roku od tri dana od prijema ovog rešenja otkloni nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti poreskih obveznika – dužnika, na taj način što će sa svoje internet prezentacije ukloniti dokument pod nazivom 'Spisak dužnika – fizička lica, na dan 31.03.2014. godine (dugovi veći od hiljadu dinara)' u kojem su sadržani podaci o ličnosti za ukupno 12.532 dužnika (ime i prezime dužnika i iznos duga)", navodi se u rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja koje je početkom ovog meseca uputio subotičkoj lokalnoj samoupravi.

 

 

U rešenju, koje je potpisao zamenik Poverenika Aleksandar Resanović, objašnjava se da su u ovoj instituciji pokrenuli postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Poverenik je istakao da su ime i prezime građana koji pripadaju mesnoj nadležnoj Službi lokalne poreske administracije u Subotici podaci o ličnosti koji identitet ovih lica čine određenim ili odredivim, u zavisnosti od njihove specifičnosti, te da je "iznos njihovog dugovanja podatak koji se vezuje za njihovu ličnost i predstavlja podatak o ličnosti u smislu odredbe zakona".

porez

"U konkretnom slučaju se radi o nedozvoljenoj obradi, jer za navedenu obradu nije pribavljen pristanak lica, odnosno jer se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja", navodi se uz pozivanje na zakonske odredbe u rešenju Poverenika upućenom nadležnima u Subotici.

 

Slični spiskovi mogu se pronaći na zvaničnim portalima Pančeva, Zrenjanina i Vršca. Oni sadrže, pored podataka o dugovanjima pravnih lica, i dugovanja fizičkih, uz navođenje imena i prezimena, kao i iznosa duga za svakog od njih. Na portalu Pančeva, kao i slučaju Subotice, poziva se na izmenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim je regulisano da dug poreskog obveznika, kako se objašnjava, ne predstavlja tajnu.

 

U rešenju Poverenika koji je upućen Subotici, upozorava se da je na osnovu uvida u mišljenje Ministarstva finansija, na koje su uputili u ovom gradu, zaključeno da su zauzeti stavovi u pogledu primene poreskog zakona u suprotnosti sa obavezama koje Poreska uprava i nadležni organi lokalne samouprave imaju u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

 

"Odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji nisu propisani svi potrebni elementi predmetne obrade: koji podaci o ličnosti se obrađuju, način i namenu njihove obrade", ocenio je Poverenik.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR