Mere vlade zakasnile ali neophodne

Gradski odbor Socijalističke partije Srbije podržava usvojene mere Vlade Republike Srbije u cilju stabilizacije ekonomsko socijalnih prilika u zemlji i stvaranja pretpostavki za otpočinjanje jednog novog investiciono-razvojnog ciklusa srpske privrede.

 

Usvajanje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim  transakcijama predviđeno je  da se rokovi plaćanja u pravnom prometu između privrednih subjekata i javnog sektora ograniče na 60 dana uz precizno utvrđivanje odgovornosti i eventualne sankcije za sve učesnike u poslovnom odnosu.

 

Socijalisti smatraju ovu meru pomalo zakasnelom ali nužnom jer su se još pre godinu dana zajedno sa još nekim strukovnim udruženjima zalagali za donošenje ovakvog zakona.

 

Zakon stupa na snagu 31.03.2013. godine i njegovi posledični efekti će se pre svega manifestivati na planu sigurnosti zaposlenih, ekonomske stabilnosti, te predvidivosti u poslovanju privrednih subjekata, piše u saopštenju SPS-a.

 

Socijalisti smatraju da u procesu  Evropskih integracija treba da se vodi računa o našim interesima koji će biti uvažavani onoliko koliko mi budemo dosledni i ozbiljni u nameri da ih zaštitimo, navodi se u saopštenju.

 

Na poslednjoj sednici Skupštine Opštine odobreno je plaćanje 14.000.000 dinara kao penali, jer određene ustanove nisu zaposlile osobe sa invaliditetom. U narednom periodu za svako takvo kršenje zakonski propisanih normi imaće za posledicu pokretanje postupka za razrešenje direktora preduzeća ili ustanove, zaključuje se u saopštenju Gradskog odbora SPS-a u Subotici.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR