Šta je kodeks alimentarijus?

Kodeks alimentarijus je skup preporuka koji su usvojile Svetska zdravstvena organizacija i Svetska organizacija za hranu i poljoprovredu. Kodeksom se sugeriše proizvođačima hrane na koji način da na tržište izbace bezbedan proizvod, rekao je republički veterinarski inspektor Aleksandar Pižurica.
-U Severno-bačkom okrugu se ne proizvodi hrana po preporukama Kodeksa alimentarijusa. Reč je skupu preporuka koje nisu obavezujuće i mi ih ne proveravamo, jer nisu usvojene našim zakonima. Možda se na tržistu pronađe u Subotici koji proizvod sa znakom kodeksa alimentarijuša, ali onda je reč o uvozu.Kodeks se zasniva na primeni HACCP sistema bezbednosti hrane i na način na koji može da se proizvede hrana i da bude bezbedna i zdrava potrošače. To su sugestije , a ne obaveze – objašnjava Aleksandar Pižurica.

Slika

Sa njegovim mišljenjem se ne slaže direktor Ekološkog pokreta Novi Sad Nikola Aleksić, koji tvrdi da je "monstruozni kodeks" predviđa odredbe po kojima je obavezno korišćenje veštačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u proizvodnji svih vrsta mesa za ljudsku ishranu.
– Prema odredbama kodeksa namirnice mogu da sadrže antibiotike, od 12 zabranjenih herbicida na listu dozvoljenih jedinjenja dozvoljeni su DDT, lindan, malation i drugi otrovi.
Ovi normativi dozvoljavaju i veću upotrebu pesticida u hrani, čak i onih za koje se zna da su kancerogeni, a posledica toga biće porast hroničnih bolesti i raka .Ima 4000 odrednica koje na najmonstruozniji način želi da se ubije tri milijarde ljudi na svetu – rekao je Nikola Aleksić.
Rukovodilac sektora za marketing Industrije mesa "Matijević" Milijana Bandić za vesti online odbacila je optužbe Ekopokreta da ta kompanija prodaje genetski modifikovane viršle i rekla da “ Proizvođači hrane od 1. januara 2009. ne mogu da posluju na svetskom i domaćem tržištu, ako nisu po HAčP standardu o bezbednosti hrane. Direktor Ekološkog pokreta je pozvao sve ekologe da ne dozvole da se usvoji zakon koji dozvoljava proizvodnju Genetski modifikovane hrane.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Saša Dragin izjavio je da je u Srbiji zabranjen uzgoj i promet genetski modifikovane hrane.

– Ovo Ministarstvo je veoma striktno po tom pitanju, štiteći pre svega zdravlje građana Srbije. Naša politika je očuvanje i afirmacija Srbije, kao zemlje u kojoj se proizvodi zdrava hrana i od nje ne nameravamo da odstupimo. Zakonom o GMO, usvojenim 29. maja 2009. godine, zabranjeno je korišćenje genetski modifikovane hrane. Zakonska regulativa Evropske unije u oblasti poljoprivrede je izuzetno dinamična materija, podložna stalnim promenama i zbog nejasnoća koje su se pojavile u javnosti, Srbija je do sada jedino dobila sugestije da u zakon unese promenu kojom će se definisati postojanje stručnog tela koje će još efikasnije nadzirati ovu oblast. Želeo bih da podsetim da ni u jednoj evropskoj zemlji nije dozvoljena upotreba genetski modifikovane hrane – piše u saopštenju koje je potpisao ministar Saša Dragin.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

2 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: