Šta sa komunalnim preduzećima?

Ministarstvo ekonomije Srbije započelo je javnu raspravu o strategiji restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća (JKP). Strategijom se predviđa organizaciona transformacija u privredna društva, bez privatizacije. Kako se navodi u Predlogu strategije objavljenom na sajtu Ministarstva, svojina nad sredstvima koja koriste JKP trebalo bi da se prenese na lokalne samouprave, koje bi zatim definisale kriterijume za uređivanje imovinskih odnosa sa JKP.

 

Strategijom su predviđeni i depolitizacije i profesionalizacija upravljanja javnim komunalnim preduzećima, kao i razvoj alternativa za ulazak privatnog kapitala u taj sektor, navodi se u strategiji.

 

Jedan od ključnih ciljeva strategije je i da cene usluga pokrivaju stvarne troškove JKP, uključujući održavanje, kao i deo investicionih troškova, ali da pri tome ostanu ekonomski prihvatljive za većinu stanovništva. Prema podacima iz strategije u Srbiji posluje oko 310 javnih komunalnih preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave, a ta preduzeća zapošljavaju 53.000 ljudi. Ukupna imovina tih preduzeća procenjena je na 173 milijarde dinara.

 

Ministarstvo ekonomije Srbije je objavilo da će javna rasrpava o Predlogu strategije trajati od 15. jula do 15. oktobra i da se sve primedbe mogu dostavljati na mejl adresu goran.batak@merr.gov.rsKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 3 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: