Subotica dobila softver za sprovođenje javnih nabavki

Novi Sad, Pančevo, Požarevac, Niš i Subotica danas na besplatno korišćenje dobili softver za sprovođenje javnih nabavki, koji će smanjiti rizik od grešaka i korupcije i uštedeti vreme i novac, izjavio Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke.

Pošto bude isproban u tim gradovima u pilot-projektu, softver bi na proleće mogao biti pušten u upotrebu i u drugim opštinama u Srbiji, rekao je Jovanović novinarima na skupu Modernizacija javnih nabavki u Srbiji.

Softver za sprovođenje javnih nabavki razvijen je u okviru projekta Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u saradnji sa Upravom za javne nabavke. Njegova glavna karakeristika je što omogućava hronološko praćenje svih segmenata i procedura javnih nabavki i čuvanje svih bitnih dokumenata i aktivnosti u postupku.

Gradovi koji učestvuju u pilot-projektu moći će da računaju i na savetodavnu pomoć stručnjaka CONSIP-a, najvećeg evropskog tela za centralizovane javne nabavke.

Efekti sprovedenih postupaka biće izmereni posle šest meseci, a rezultati prosleđeni ostalim opštinama i gradovima.

Jovanović je rekao da će softver osigurati poštovanje procedure javnih nabavki i dati bolji uvid u postupak, što obeshrabruje postupanje mimo propisa i omogućava da se lakše utvrde propusti. „Neretko se dešavalo da se neki papir izgubi ili da bude popravljen. Sad će sva dokumenta biti u elektronskom formatu, što olakšava nadzor i kontrolu nad procedurama”, rekao je Jovanović.

Govoreći o postepenom uvođenju centralizovanih javnih nabavki na lokalnom nivou, za koje se takođe koristi takav softver, Jovanović je rekao da će one, pre svega, doneti veću ekonomičnost tako jer će biti objedinjen veći broj manjih nabavki.

Jurg Štaudeman, zamenik stalnog predstavnika UNDP Srbija, rekao je da je vrednost javnih nabavki u Srbiji oko četiri milijarde evra. “Ako bi na taj iznos efikasnost bila povećana samo jedan procenat, Srbija bi uštedela oko 40 miliona evra”, rekao je Štaudeman.

Duško Radaković, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ocenio je da je situacija na području javnih nabavki danas znatno bolja nego pre 10 godina, da postoje dobri i primenjivi zakoni, što uz savremenu tehnologiju čini preduslov da se korupcija iskoreni ili svede na najniži moguć nivo.

Prema podacima Uprave za javne nabavke, sistem javnih nabavki u Srbiji je decentralizovan i ima između 1.000 i 2.000 pravnih lica koja se po zakonu smatraju naručiocima, a lokalne samouprave su u 2009. obavile 10 procenata javnih nabavki u Srbiji.KOMENTARI

  1. Eliot Nes kaže:

    Ljudi ne puštajte to u grad opasno je. Pa nećemo valjda da radimo samo za platu.

  2. Filip kaže:

    Ne bi se to uvodilo da se ne moze i pored toga.

OSTAVITE KOMENTAR

37 + = 39

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: