Subotica i dalje zanimljiva investitorima

U lokalnoj samoupravi kao najveći uspeh prvih godinu dana rada navode privlačenje stranih investitora. Potpisani su ugovori sa dva nova italijanska investitora i nastavljeni su projekti smanjenja stope nezaposlenosti. Gradonačelnik Subotice, Modest Dulić  ističe da bez obzira na ekonomsku krizu Subotica je i dalje prepoznata kao grad sa „povoljnom klimom za investiranje“ što znači otvaranje novih radnih mesta.

– Pre godinu dana smo formirali veliku koaliciju i sada možemo da primetimo da nisu svi sa srcem ušli u tu političku priču. Sa druge strane drugačije  su političke prilike na lokalu, pokrajini i republici. Ostali smo uskraćeni za novac za izmuljavanje Palića, pošto smo imali potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu životne sredine. Više ne možemo da čekamo nekog investitora na Paliću za realizaciju Master plana  i odlučili smo da sledeće godine krenemo u investiranje izgradnje  bazena- akva parka. Zbog novih propisa koji su doneti, grad je uskraćen za 200 miliona dinara pa ćemo projekat Zelene fontane  realizovati naredne godine. Mislimo da je bolje uložiti u infrastrukturu  – rekao je gradonačelnik Modest Dulić.

 

Projekat Y kraka isto nije završen, jer republika nije obezbedila novac.

 

– U proteklih godinu dana održano je 12 redovnih sednica i 2 vanredne sednice. Raspravljano je o 398  tačaka dnevnog reda u 65 sati efektivnog rada. Doneto je mnogo odluka, a među najznačajnijima je  inicitiva građana da se izmeni Plan za centar grada. Izmenjen je Statut grada, doneta je odluka o formiranju Međunacionalnog saveta, Strategija plana lokalnog održivog razvoja i niz drugih odluka koje su obuhvatale nova imenovanja u komisijima i preduzećima. Bez obzira što je široka koalicija i odbornici su prelazili iz jedne partije  u drugu, to se nije značajnije odrazailo na rad lokalnog parlamenta – rekla je predsdnica Skupštine grada, Marika Kern Šolja.KOMENTARI

  1. Moca kaže:

    Dulić kao glavni uspeh ističe dva nova investitora u Subotici a Šolja formiranje međunacionalnog saveta.

    To je suštinska razlika izmeđe DS i SVM

OSTAVITE KOMENTAR