Subotičko dvorište željeznice

Stara dobra željeznica, nekada arterija od životnog značaja, danas nezasluženo u senci drumskih koridora. Iako svojom putanjom prolazi kroz gradsko tkivo, malo se zna i pita, šta se tu gradi i planira. To jeste deo grada ali potpada pod neku drugu vlast, udaljenu i nevidljivu iz perspektive građana Subotice. Šta je ono što se vidi a nema koga da se pita, da može reći više od : „…to znaju oni gore“.

Već nekoliko godina kako je završena moderna zgrada koja je trebala da objedini sve blokove u jednu relejnu prostoriju, zatim otpravnike, signalizaciju, kočničare i ostalo željezničko osoblje. Korov raste, žvrljaju se grafiti, razbijaju stakla…

Sagrađena je i nova stanica Aleksandrovo predgrađe, ali nije puštena u pogon.

Kolosek koji je bio na nasipu paralelno sa prugom za Palić i Horgoš, nekad je služio za ranžiranje vozova (tvz spuštalica). Već neko vreme je isključen iz upotrebe.

To se podudarilo sa izgradnjom trafoa jednog privatnog preduzeća. Zbog propisane udaljenosti od zgrade, trafo je morao da „uđe“ u nasip i tako ga potkopa.

Od tada je taj kolosek i nasip mrtav, a preduzeće je svoje dvorište nastavilo da širi na račun nasipa. Verovatno sa blagoslovom nekog „odozgo“.

Ovuda nećeš moći


Stanična zgrada ima svoju arhitektonsku vrednost i skupa sa trgom i parkom, čini jedinstvenu celinu. Prostor ispred stanice se održava a pre izvesnog vremena je promenjeno osvetljenje koje je sada snažno „kao u operacionoj sali“. Kamo sreće da je tako na Korzou i na Trgu. Stoga čudi da više od deset godina ovde stoje ovi glomazni betonski čunjevi. Ako im je svrha regulisanje parkiranja, ne tenkova nego automobila, postoje žardinjere ili druga lepša rešenja.

Vidi još :  Nema više Harumove poslastičarnice

1942. godinaKOMENTARI

 1. sever kaže:

  😥

 2. nsabi kaže:

  A da ne spominjemo sivačku prugu koja je razmontirana. Koja to normalna zemlja ruši svoju infrastrukturu?

 3. highlander kaže:

  Šta da se na sve ovo kaže??? Bitno je da se sve ruši pa se ne dovršava ili se privatizuje da bi profit slivao u nečiji džep

 4. djomla kaže:

  Uvek je zanimljiva priča oko platoa ispred Železničke stanice koji je potpuno neuređen. Kao što je Lansky napisao neki betonski čunjevi nečemu služe. Zaista ne znam trenutnu ulogu toga.
  .
  Elem, parking koji se nalazi ispred stanice je neophodan jer svaka stanica zahteva određeni broj parking mesta, ali se taj parking može izmestiti na trenutno neuređenu površinu iza ofucane česme, a prostor trenutnog parkiga urediti tako da putnici koji koriste stanicu bez problema imaju pristup iz ulica i parka Ferenca Rajhla. Jednostavno treba napraviti plato. Ovako, ljudi su primorani da se provlačeći između kola snalaze do prvog trotoara.

 5. djomla kaže:

  nsabi:

  A da ne spominjemo sivačku prugu koja je razmontirana. Koja to normalna zemlja ruši svoju infrastrukturu?

   

  Pa većina pruge u državi je razmontirana. Ljudi su zbog kompletno loše infrastrukture izgubili naviku da koriste ovaj saobraćaj, i to je teško vratiti. Novim autoputem će čoveku do Beograda trebati oko 2 sata, a vozom 4, 5 sve zavisi od raspoloženja ljudi koji tamo rade. Sad ti kreni u Beograd nekim poslom i sedi u voz. Samo lud čovek to može da uradi.

 6. marko kaže:

  Šteta što nema slike „hamburgerije“ koje je sa desne strane (ka Pošti).

  Nisam primetio da ima ijedan pešački prelaz na platou, ili je možda nekada bilo ali je kiša oprala.

 7. mevetovic kaže:

  Nedaleko od opisanog parkinga nalazi se sada neuređena ,žicom ograđena površina.Na tom mestu nekada je stajala zgrda konačište ili ti odmorišta za one željezničare koji su iz raznih pravaca tada velike SFRJ doputovali i imali potrebu da se odmore i prespavaju . Prema parkiralištu želj.stanice bila je svojevremeno postavljena česma za putnika namernika koja je nekih devedesetih i bila popravljena od strane Kommont gamsa ali je česma sada opet presahnula od nebrige.Nakon rušenja objekta zid na kome ke česma stoji kao strašilo u praznom prostoru poduprto jednom konzolom kako se kojim sučajem ne bi srušilo .

  Sve to urađeno je u vreme upravnika Kertesove carine Lazara Šarca bez dozvole i saglasnosti drugih subjekata-suvlasnika .Imovinsko pravno ovaj prostor deli više subjekata koji su upisani u zemljišno knj.uložak kao nosioci prava korišćenja. Dn 5306/ 85 uknjiženo je u A listu kao Društvena svojina stim da se 30 marta 1983 godine uknjižuje nosilac prva korišćenja

  Država SFRJ Savezna uprava ,ŽTO Novi Sa, Transjug Rijeka a 1991 godine i Interšped Holding Subotica te Rešenjem Dn 2365/00 uknjen. je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije..

  Carina je taj prostor izgledala za sebe ali revolucionarne promene osujetile su nameru jednostranog uzurpiranja poseda i tim prostorom sada se ne bavi niko.Ograđeno je primitivno, žicom, iza koje niče korov ambrozije koji se povremeno poseče.Prostor deluje neuredno i oslikavaju se javašluk i nebriga.To je mesto i pristanište za sve putnike koji prvi put dolaze u Suboticu.

  Pouzdano se zna ****** da je pokrenuta ideja da se za potrebe Carine i Željeznica izgradi parking prostor i tako uredi ovo gradsko ruglo.Osim toga i Carina je zainteresovana da za svoje zaposlene ali i klijente reši pitanje prilaza i parkiranja..Urađeno je od strane Zavoda za urb tada urbanističko rešenje U 49-2001Stipana Jaramazovića dipl.ing.saobr.za privremeni parking vozila pod carinskim nadzorom.Naručilacje bila Panonija šped-Subotica najverovatnije iz razloga što carina nije imala sredstava pa bi navedena doo bila investitor.šteta što se to tada nije realizovalo.

  Nakon toga Direkcija za izgradnju marta 2008 pokrenula je izradu Urbanističkog akta za izgradnju parking prostora za putnička vozila u ul.Bose Miličević broj F31 622-08 obrađivača Stipana Jaramazovića na parc br 5240,5241,5485 KO Stari Grad u delimičnom izvodu utvrđuje se da je 5485 ul.generala Milojevića i 3831-1 park ulica lenjinov park držana svojina -ulica i da postoje uslovi da se o trošku grada uredi ovaj prostor koji je sa pravom korišćenja opštine Subotica

  Iz ovoga proizilazi da je ovaj prostor mogao da se uredi ili na inicijativu gore spomenutih subjekata ili grada Subotice.Ujedno 27 februara od strane direkcije poslat je zahtev Zavodu za urbanizam broj 2-645-1 kao NARUDŽBA za izradu ponude Urb.akta za Denivelisani pešački most pasarelu u sklopu prostora između željezničkestanice Subotica i zajedničke zgrade granične policije i carine .Nakon toga Zavod za urbanizam poslao je 7 marta 2008 pod brojem 64 -304 -08 zahtev Saobraćajnom intitutu CIP da se u toku izrade PDR a za prostor između ulica J.MIkića Majšanskog puta i Sedžgedinskog puta uzmu u obzir potrebe grašana i daju prethodni uslovi smernice za planiranje ovog pešačkog denivelisanog prelaza.idejni projekat bio bi osnova za izradu glavnog izvođačkog projekta za pasarelu u želj.stanici Subotica.

  DDana 4 juna 2008 pod brojem 2-2385-1 poslat je od strane direkcije Železnicama Srbije sektoru za razvoj g.Milanu Stanisavljeviću ZAHTEV ZA SAGLASNOST koja je neophodna kod izrade tada AKTA o urb.uslovima

  I sticajem okolnosti a ne ČUDOM isti gospodin Stnisavljevićdipl.inž.dostavlja istoj Direkciji za izgr.grada MIŠLJENJE U KOJEM VRLO OPŠIRNO I PRECIZNO DAJE UPUTSTVO i smernice projektantima u vezi predprojektnih uslova na izgradnji denivelisanog pešačkog mosta.

  ZAŠTO SAM OVOLIKO OPŠIRAN?…pogledajte datume kada su zahtevi prema železnicama poslati i videćete sasvim pristojnu ažurnost istih.Ne stoji dakle tvrdnja da je za sve problemena teritoriji koju pokriva železnica kriva samo institucija iste ,već je odgovornost i na slaboj zainteresovanosti ovdašnje Direkcije za izgr.grada koja mora voditi dijalog u interesu građana i rešavanja nagomilanih problema iz prethodnog vremena.Da je moglo više i bolje siguran sam ovako subjektivno jer su i Ministarstvo finansija i železnica zainteresovani su da se stvari brže i kvalitetnije sprovode.Pitanje je koliko inicijative u ime grada ima sa ove naše strane .Procenite i sami

  ps Minist.finansija-carina inače je pokazala i volju i zainteresovanost da se u Subotici izgradi novi terminal i objekat za potrebe carine i carinskih sluđbi a da na Želez.stanici ostane samo kontrola putnika i pogr.policija.To je svakako tema za grdsku upravu ,Direkciju i ostale zainteresovane..

 8. mevetovic kaže:

  @Lansky
  U više navrata imali smo prilike da zbog nagomilanih problema ,recimo transpotra kamena za potrebe izgradnje autoputa Koridora 1o zatražimo hitan sastanak sa ljudima iz sektora x železnica Sr.I nije bilo odbijanja niti odugovlačenja .Pitanje je samo jedno.Zna li taj neko ovde a odgovoran je koga treba da zove i da li to čini.Železnice su veliki sistem kao i EPS ,imaju velike finasijske potečkoće ali sam mišljenja da je uvek bitno da se pokaže zainteresovanost sa naše strane.Stekli smo utisak da ako toga ima ima i rešenja.Neuvek u celosti ali makar i delimičnog.Mi smo ovde pokazali veoma veliku inertnost i nebrigu za sopstvene probleme .toliko o tome .pozdrav

 9. Anonimni kaže:

  a ko bi to od domaćih umova trebao da reši.IQ paradnih Subotičana svih zajedno ne prelazi prosek sobne temperature ,i to u zimskom periodu.

 10. mevetovic kaže:

  :
  a ko bi to od domaćih umova trebao da reši.IQ paradnih Subotičana svih zajedno ne prelazi prosek sobne temperature ,i to u zimskom periodu.

  može li ton razgovora biti bez vređanja bilo čijeg iQ .? to definitivno ne rešava ništa.Hteo sam samo da vam predstavim tok nekih radnji i koliko smo prduzimali sa svojih radnih pozicija da se neki veoma značajni problemi otklone.Nije reč o tome da se istakne taj elemenat u priči.Suština je da su problemi bili i jesu detektovani.zašto je to skrajnuto i svaka inicijativa sprečena od strane nekoliko lica meni je jasna ali ostaviću vama da pronađete sebi objašnjenje.I stručnost i znanje opertivnog inženjerskog i menadžerskog kadra je bilo.I dobra volja.Ove zahteve radi vaše informacije u ime Direkcije potpisivao je teh direktor Jasmin Šečić i mi smo iz sektora za Uređenje gr .zemljišta sa njim imali vrlo korektnu saradnju.Mislim da je to biloobostrano ali neka se on izjasni ako misli drugačije pozdrav

 11. Verka.b kaže:

  Mene zanima u vezi te privatne firme, sta se desilo? Zeleznica vise ne moze da koristi taj kolosek, prugu, ta privatna firma ga je ogradila?

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 2 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: