Svako peto dete u riziku da postane zavisnik od interneta

Svako peto dete u Subotici izloženo je opasnosti da postane zavisno od interneta, rezultati su istraživanja koje je bilo usmereno na zavisnosti od interneta, on-lajn igara i drugih elektronskih uređaja kod dece školskog uzrasta.

 

Prema rezultatima istraživanja, Subotica ne zaostaje za svetskim trendovima, postoji velika opasnost da 20 odsto dece u Subotici postane zavisno od interneta, te da su dečaci uglavnom "na igricama, a devojčice na Fejsbuku".

kompjuteri-deca

Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da tokom radne nedelje svaki deseti učenik provodi više od pet sati na kompjuteru, a svaki četvrti učenik više od tri sata. Oni koji tokom radne nedelje provode više od pet sati za kompjuterom uglavnom su učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola i sedmih razreda osnovnih škola, i pretežno su dečaci.

 

Tokom vikenda, odnosno subotom i nedeljom, svaki četvrti učenik provodi za kompjuterom više od pet sati, svaki deseti učenik više od sedam sati, a svaki šesnaesti učenik više od deset sati. I ovde je uglavnom reč o dečacima, učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola i sedmih razreda osnovnih škola.

 

Istraživanje Aktiva stručnih saradnika grada Subotice o internet zavisnosti obuhvatilo je 5.425 učenika subotičkih osnovnih i srednjih škola. Istraživanje je rađeno pretežno na deci iz osnovnih škola, a uzet je i mali uzorak dece iz srednjih škola. Obuhvaćene su seoske i gradske škole i na mađarskom i na srpskom jeziku.

 

Novosti

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR