Sveti Sava u višenacionalnoj sredini

Gotovo svi evropski narodi u svojoj istoriji imaju veličinu koju uzimaju za kamen temeljac svoje državnosti, civilizovanosti ili pismenosti. Neretko su to vladari koji su naciju uveli u hrišćanstvo a ređe mučenici za slavu Hrista. Sa ove istorijske distance, svi oni spadaju u zajedničko evropsko – hrišćansko nasleđe.
Problem koji postoji u sredinama gde žive građani Muhamedove vere, vezano za proslavu dana Svetog Save, svakako je za razmatranje.
U Subotici , koja je višenacionalna i višekonfesionalna sredina, ne postoji nerazumevanje vezano za taj praznik.
Tamaš Korhec, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, kaže da ovaj školski praznik vidi kao sekularni, kao podsećanje na ličnost nezaobilaznu u prosvećivanju naroda i ne vidi da bi u tom pogledu bilo šta bilo kome predstavljalo uvredu.
– „Ako se ostaje na ulozi Svetog Save kao prosvetitelja, to nikome ne bi trebalo da smeta, ali ako bi se kroz proslavu tog praznika nametala religija, onda bi to bilo pogrešno, ali ja nisam čuo za takve slučajeve u školama u Vojvodini koje pohađaju đaci mađarske nacionalnosti. Naravno da Sveti Sava nema isti značaj za pripadnike srpskog i mađarskog naroda, ali važno ono što je učinio za obrazovanje u Srbiji u kojoj svi živimo .“
Andrija Kopilović, prorektor Teološko-katehetskog instituta Subotičke biskupije kaže:
– „Ne vidim da se to međusobno isključuje. Državni nivo, na kojem je Sveti Sava proglašen za školsku slavu, ne ugrožava manjine, jer one za svoj jezik, kulturu, imaju svog zaštitnika. Radi se, dakle, o opštem i posebnom nivou. Treba naglasiti i da ista ta država, koja je proglasila Svetog Savu za školsku slavu, osigurava manjinama pravo da slave svoje praznike i svoje zaštitnike. Država koja osigurava proslavu jednog, garantuje, dakle, i proslavu drugog praznika.“

Sveti Patrik, irski najveći svetac. Njegov dan u Srbiji se često obeležava rok koncertima ili žurevima na kojima se pušta irska muzika.

Uskliknimo s ljubavlju, rokeru svetom Patriku
Slika

Svim đacima srećna školaska slava!!!KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

24 + = 27

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: