Tender za banju na Paliću u septembru

Kako je bilo najavljeno slovenačka firma, "Terme olimia" ima nameru da uloži sredstva u Palić, izgradnjom banje na potezu od hotela Prezident do Muškog štranda, na kojem bi se smestila sama banja.

Prema rečima Jasmina Šečića, predsednika skupštine Park Palić d.o.o. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja trenutno priprema Nacrt zaključka o pokretanju postupka pronalaženja strateškog partnera u cilju razvoja turizma na delu područja koje je obuhvaćeno Master planom Palić. Navedeni zaključak obuhvata:

– Pokretanje postupka pronalaženja strateškog partnera putem raspisivanja javnog tendera, koji će raspisati Ministarsvo ekonomije i regionalnog razvoja, što automatski znači da "Terme olimia" nije siguran partner već se budući partner traži putem tendera, na kome će učetvovati i pomenuta firma.
– Donošenje odluke da se u cilju ostvarivanja strateškog partnerstava a po okončanju postupka javnog tendera osnuje privredno društvo sa izabranim strateškim partnerom.

Na ovaj način već polovinom septembra bio bi izabran strateški partner za izgradnju Banje na Paliću, i radovi bi mogli otpočeti početkom sledeće godine, kako bi banja bila završena početkom 2012.

"Veoma bitan momenat je da smo mi u protekle četiri godine, uz nemogućnost da se osnije Park Palić, putem Direkcije uspeli opremiti lokacije sa svom infrastrukturom, što je neophodan preduslov da se nađe strateški partner za izgradnju banje", navodi Šečić.

Ministar Mlađan Dinkić izrazio je očekivanje da će budući strateški partner izgraditi banju do početka 2012 godine, kako bi razvoj turizma na području Palića što pre otpočeo.

Slika
Trenutan izgled jezera kod muškog štrandaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR