Turistička organizacija Subotice

Grad Subotica je doneo odluku o osnivanju Turističke organizacije Subotice koja će se baviti turizmom u Subotici i na Paliću i okolini. Osnovni zadaci su joj promocione aktivnosti Subotice i Palića kao turističke destinacije i poslovi oko intenzivnijeg razvoja turizma. Do sada je ovu ulogu imalo JP "Palić – Ludaš", u čijem sastavu se nalazio i Turistički informativni centar. Palić-Ludaš će se sada baviti zaštitom životne sredine i staraće se o zaštićenim prirodnim područjima. Za direktora TO Subotice izabran je Nebojša Daraboš, nekadašnji direktor Ellite PalićaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR