U petak obustava PGRa i razrešenje Komisije za planove

U petak 8.marta je zakazana sednica Skupštine grada Subotica sa jednom tačkom dnevnog reda čija će tema biti Odluka o obustavi izrade Plana generalne regulacije gradskog centra i užeg gradskog jezgra i pristupanju njegovoj ponovnoj izradi.

 

Ovaj predlog odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara je podržan od strane gradonačelnika Modesta Dulića i Demokratske stranke koji su odbacili kao netačne navode da je plan predviđao bilo kakvo rušenje kuća bez saglasnosti njihovih vlasnika.

 

Predlogom odluke nalaže se stručno preispitivanje koncepta svih planskih dokumenata koji su do sada doneti ili su u fazi pripreme, a odnose se na zonu užeg i šireg gradskog centra, od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije ili druge stručne kvalifikovane institucije.

 

Na istoj skupštini treba očekivati i kadrovske promene u Komisiji koja je zadužena za stručnu kontrolu planskih dokumenata. U predlogu odluke, Gradsko veće se obavezuje da u roku od 30 dana razreši predsednika i članova Komisije za planove i imenuje novi sastav iz reda stručnih i nestranačkih lica.

 

Otvoreno pismo Komisije za planove

 

Skrećemo Vam pažnju da je Komisija za planove još na svojoj konstitutivnoj sednici u septembru mesecu odbila prvobitni nacrt plana koji je predviđao eksproprijaciju 1064 kuće i objekta. Najveći broj pristiglih primedbi građana je prihvaćen, štaviše, sami članovi komisije su formulisali dodatne primedbe koje su suštinski izmenile prvobitni nacrt plana.

 

Izmene su bile nužne jer je, iako zakonski strogo gledano ispravno, obrađivač plana suštinski pogrešno izradi prvobitnog nacrt Plana generalne regulacije I pristupio na osnovu važećeg „Generalnog plana Subotica-Palić 2020.“ izrađivanog od 1996. do 2004.

 

Smatrali smo da Generalni plan grada i planovi doneseni na osnovu njega nisu prošli probu vremena, da svojim rešenjima uveliko odstupaju od realnih potreba i mogućnosti grada. Samo kao primer navodimo činjenicu da je u obuhvatu ovih osam mesnih zajednica Generalnim planom predviđena izgradnja više od 10.000 stanova, što je u situaciji demografske stagnacije grada očigledno u potpunosti nerealan cilj.

 

Skrećemo Vam, takođe, pažnju, da smo sve odluke donosili jednoglasno. Između ostalog u odnosu na važeći Generalni plan u nacrtu Plana generalne regulacije ukinuli smo mogućnost izgradnje kolektivnih stambenih zgrada u mesnim zajednicama Bajnat, Ker i Gat, drastično smanjili obuhvat predviđen za izgradnju višeporodičnih stambenih zgrada na području mesne zajednice Centar III, odnosno, ograničili ga na prostor bivše Mlake, vratili postojeću regulaciju u mesnim zajednicama Bajnat, Ker, Gat i Dudova šuma i ukinuli mogućnost rušenja više od 1000 objekata.

 

Takođe, izmenjenim nacrtom plana značajno smo pooštrili uslove za izgradnju višespratnica, predvideli smo reviziju, kroz zakonit postupak izmene, većine važećih planova nižeg reda, odnosno planova detaljne regulacije, predvideli stavljanje van snage, po nama, veoma destruktivnog Regulacionog plana zaštićenog jezgra grada donetog 2002. godine, a u cilju zaštite graditeljske baštine i na kraju krajeva, u cilju svođenja urbanističkog plana u ono što svaki razvojni dokument mora da bude, a to je projektovani cilj usaglašen sa realnim potrebama i mogućnostima i većinskom voljom građana.

 

Dužni smo da posebno naglasimo da ovim korigovanim nacrtom plana secesijski, niti drugi vredni objekti, a pogotovo ne u centru grada nisu bili predviđeni za rušenje, kako se to javnost dezinformiše.

 

Pogotovo nam je žao što je usled lošeg informisanja javnosti i dezinformacija koje su pratile izradu ovog plana došlo do uznemiravanja javnosti, zaplašivanja građana i nemilih scena u Velikoj većnici Gradske kuće.

 

Smatramo da bi usvajanjem određenog broja primedbi koji su građani podneli u toku ponovljenog javnog uvida došli do plana koji bi na najoptimalniji mogući način odgovorio na izazove urbanog razvoja u narednim godinama, te da bi neusvajanje plana na snazi ostavilo po razvoj grada štetne odredbe Generalnog plana i pojedinih planova detaljne regulacije. Osim, naravno, ukoliko predlagač, u svojoj brizi za očuvanje secesijskog duha grada predloženu odluku dosledno ne dopuni stavom o zabrani primene svih planova na ovom području do njihove revizije, izmene i ponovnog donošenja.KOMENTARI

 1. dunja kaže:

  Ko će odgovarati za nestručnu izradu plana….kako se arče naši novci…treba preispitati i stručnost obrađivača a ne samo smeniti komisiju

 2. Hm... kaže:

  ovo saopstenje je doslo prekasno

  odluke su pale 

 3. vox populi kaže:

  “Na istoj skupštini treba očekivati i kadrovske promene u Komisiji koja je zadužena za stručnu kontrolu planskih dokumenata. U predlogu odluke, Gradsko veće se obavezuje da u roku od 30 dana razreši predsednika i članova Komisije za planove i imenuje novi sastav iz reda stručnih i nestranačkih lica.

  Ček malo… Pa 1. april je tek za tri nedelje 😀 Malo su poranili 😀 😀 😀

   

OSTAVITE KOMENTAR