U toku izrada Zakona o pijacama

Završena je prva, radna verzija predloga Nacrta zakona o pijacama koji će Poslovno udruženje “Pijace Srbije”, nakon serije tematskih rasprava, kako unutar ove asocijacije tako i sa nadležnim državnim organima, do kraja godine predložiti na razmatranje nadležnom ministartvu Vlade Republike Srbije.

 
Radna grupa za zakonodavstvo Udruženja pijaca Srbije je u sredu, 11. septembra, održala sastanak u Javnom komunalnom preduzeću “Tržnica” iz Novog Sada. Članovi radne grupe su konstatovali da prva, radna vezija Nacrta zakona o pijacama, predstavlja dobar osnov  za pokretanje javne rasprave.

 
U zaključcima ovog sastanka posebno je naglašeno da Poslovno udruženje “Pijace Srbije” ima za cilj da izradom ovog pravnog akta precizno definiše specifičnosti pijačne delatnosti, koja ima i komunalnu i tržišnu funkciju, te stvori pretpostavke za dalji razvoj i osavremnjavanje pijaca u Srbiji.

 
U radu Radne grupe za zakonodavstvo su učestvovali predstavnici JKP “Tržnica” iz Novog Sada, JKP “Gradske pijace” iz Beograda, JKP “Pijace” iz Kraljeva”, JKP “Pijaca” iz Leskovca, JP “Tržnica” iz Bačke Topole i Odbora za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije, u okviru kojeg je aktivna i Grupacija za pijačnu delatnost.KOMENTARI

  1. balfasz kaže:

    A gde su SUBOTICKE PIJACE?

    jo, pardon, oni su iznad svih zakona…. 

OSTAVITE KOMENTAR