Uručena dozvola za rad

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, Zoltan Jegeš prilikom obilaska Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Subotici rekao je da je veoma bitno, što je dobio akreditaciju.Jegeš je dozvolu za rad uručio dekanu Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, dr Katalin Kaić. Dozvolu je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koja je utvrdila da faluktet ispunjava uslove za akreditaciju visokoškolske ustanove, zaobrazovanje učitelja, studijski obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta i diplomskih akademskih studija.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

38 + = 44

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: