Vađenje trave iz jezera

Preduzeće "Park Palić" i JP "Palić Ludaš" zajedničkim snagama sređuju Palićko jezero. Naime, 29. juna počela je akcija košenja trave iz jezera i njeno izbacivanje a akcija će trajati nekoliko dana.
Iz vode se vadi biljka drezga (Ceratophyllum demersum), plutajuća biljka koja raste u stajaćim vodama i barama koje imaju letnju temperaturu između 15 i 30 stepeni i veliku količinu mulja. Može da naraste između 1 i 3 metara visine.

Slika

Slika

Slika Slika

Slika

Slika

Slika



KOMENTARI

  1. Dreamgirl kaže:

    Floru Palićkog jezera karakterišu različite submerzne, flotantne i emerzne biljne vrste tipične za barsko-močvarne ekosisteme, kao što su trska (Phragmites comunis), širokolisni rogoz (Typha latifolia), repulja (Ceratophyllum demersum), krocanj (Myriophyllum spicatum), sita (Bolbochoenus maritimus), sočivica (Lemna minor) i vlasasta resina (Potamogeton trichoides).

    Ubrzan rast i razmnožavanje vodene vegetacije može biti posledica priliva organske materije ili nutrijenata (soli azota i fosfora) i predstavlja normalan ekološki proces. Iznošenje biomase ovih biljaka iz jezera, osim što je potrebno iz estetskih razloga, predstavlja dobar način prečišćavanja jezera od viška nutrijenata.

    Javno preduzeće Palić-Ludaš sporadično sprovodi uklanjanje vegetacije u situacijama kada dođe do prenamnožavanja. U budućnosti se planira sistematičniji pristup ovoj problematici, tako da se uz finansijsku podržku donatora na konkursima, uspostavi efikasan sistem menadžmenta vodene vegetacije, uz uslove Zavoda za zaštitu prirode.

    Sandra Čokić, JP "Palić Ludaš"

OSTAVITE KOMENTAR

+ 35 = 36

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: