Veće usvojilo program Saveta za bezbednost saobraćaja

Članovi Gradskog veća danas su usvojili predlog plana trošenja novca Saveta za bezbednost saobraćaja u gradu za ovu godinu. Savet će da raspolaže sa 15 miliona dinara, a reč je  o prihodima od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zakonom o bezbednosti saobraćaja predviđeno je da se 50 odsto novca troši na ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, a preostali novac za unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

 

U programu Saveta za bezbednost saobraćaja je izrada tehničke dokumentacije za video-nadzor na raskrsnicama,  tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije, kao i razne kampanje za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

 

Članovi Gradskog veća prihvatili su i predlog Odluke o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“. Reč je o reviziji  zaštite zaštićenog područja sa ciljem usaglašavanja odluke o zaštiti sa novim propisima, kojima je, od 2009. godine, posebno uređena oblast zaštite prirode. Pored usaglašavanja sa novim propisima, cilj revizije zaštite je i usaglašavanje režima zaštite sa realnim stanjem prirodnih vrednosti. Predloženo je skidanje zaštite sa dela na kom se nalazi gradski prečistač otpadnih voda i lagune prvog sektora Palićkog jezera, a pooštravanje režima na delovima gde se nalaze prirodne vrednosti, ugrožena staništa i ekološki koridori.

Gradsko veće je usvojilo i predlog Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“.

 

– Na inicijativu meštana Palića, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio Studiju sa predlogom zaštite za Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Radi se o 31 stablu hrasta lužnjaka u naselju Palić – u ulicama Bele Bartoka, Šandora Petefija i na trgu Mađara Lasla. Zaštita se predlaže sa ciljem očuvanja dentrološke i hortikulturalne vrednosti starih stabala hrasta lužnjaka i vrednih primeraka drugih vrsta, zbog njihove autentičnosti, integralnosti, pejzažne atraktivnosti, starosti, dimenzija i očuvanosti, kao vrednog elementa pejzažne strukture naselja Palić. Javni uvid predloga Odluke o proglašenju zaštićenog područja Park prirode „Palić“ i  predloga Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ traje od 22. februara 2013. do 18. marta 2013. godine, kada će se održati javna rasprava u Plavoj sali sa početkom u 12 časova- rekao je stručni saradnik za životnu sredinu, Žika Reh.KOMENTARI

  1. mislilac kaže:

    Znači ovo su pripreme za muvanje.
    Nakon odluke o reviziji stepena zaštite vode drugog i trećeg sektora jezera, može se početi sa zidanjem betonskih korita za 70 miliona dinara.

OSTAVITE KOMENTAR